Zasady uiszczania płatności:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania.

Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji (ewentualnie z wydanej decyzji bądź zawiadomienia o zmianie stawek).

Numer konta do wnoszenia opłaty:

Właścicielom nieruchomości zostały dostarczone indywidualne nr kont bankowych.

W celu uzyskania indywidualnego nr konta bankowego prosimy o kontakt  z Wydziałem Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego.

Informacja w sprawie deklaracji:

telefonicznie:

DGO-1 tel. 33 470 12 62
DGO-2 tel. 33 470 12 62
DGO-3 tel. 33 470 12 62
DGO-4 tel. 33 470 12 62

Informacje o indywidualnych numerach kont:

e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5,

DGO-1 IV piętro, pok. 409
DGO-2 IV piętro, pok. 405
DGO-3 IV piętro, pok. 405
DGO-4 IV piętro, pok. 405

Do czasu otrzymania numeru konta opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również wpłacić na konto ogólne.

Nr ogólnego konta bankowego dla OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

76 1240 6960 2735 2044 4444 4444

niezbędne jest szczegółowe wpisanie tytułu wpłaty:
opłata za gospodarowanie odpadami
za miesiące: ... za rok:...
imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację
adres nieruchomości, której deklaracja dotyczy

Terminy wnoszenia opłaty:

Uwaga! Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

I. Właściciele domów jednorodzinnych zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-3 uiszczają opłatę co dwa miesiące w następujących terminach:

  • za styczeń, luty - do 20 marca,
  • za marzec, kwiecień - do 20 maja,
  • za maj, czerwiec - do 20 lipca,
  • za lipiec, sierpień - do 20 września,
  • za wrzesień, październik - do 20 listopada,
  • za listopad, grudzień - do 20 stycznia następnego roku.


II. Podmioty zarządzające budynkami wielolokalowymi zobowiązane do złożenia deklaracji DGO-1 oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-2 uiszczają opłatę co miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata, tj.:
• za styczeń – do 20 lutego,
• za luty - do 20 marca,
• za marzec – do 20 kwietnia,
• za kwiecień – do 20 maja,
• za maj – do 20 czerwca,
• za czerwiec – do 20 lipca,
• za lipiec – do 20 sierpnia,
• za sierpień – do 20 września,
• za wrzesień – do 20 października,
• za październik – do 20 listopada,
• za listopad – do 20 grudnia,
• za grudzień – do 20 stycznia następnego roku.

III. Właściciele:
• nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
• innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz
• Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla ogródków działkowych znajdujących się na terenie ROD
zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-4, roczną ryczałtową opłatę określoną w złożonej deklaracji uiszczają w czterech ratach:
• I rata - do 15 marca
• II rata - do 15 maja
• III rata - do 15 września
• IV rata - do 15 listopada.

Termin i częstotliwość wnoszenia opłat miesięcznych i rocznych reguluje akt prawa miejscowego: uchwała Rady Miejskiej