Wzory deklaracji DGO-2 obowiązujące dla systemu zbiórki „SUCHE/MOKRE”. Wzory te wykorzystywać należy w przypadku deklarowania zmian w wysokości zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, które zachodziły w okresie do 30.06.2018 r. 

  • Deklaracja DGO-2 (pdf) - pobierz
  • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - word) - pobierz
  • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - excel) - pobierz

Aktualne wzory deklaracji DGO-2 znaleźć można TUTAJ