Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne

Ulotka - nieruchości jednorodzinne (pobierz pdf do druku) »

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne

Ulotka - nieruchości wielorodzinne (pobierz pdf do druku) »

 

Plakat A4 segregacja

Plakat A4 budynki wielolokalowe - Obowiązujące zasady segregacji odpadów (pobierz pdf do druku)

Plakat A4 PSZOK

Plakat A4 budynki wielolokalowe - PSZOK (pobierz pdf do druku)

Rewers harmonogramu - nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne i wielorodzinne

pobierz rewers harmonogramu DGO 1 i DGO 3

Rewers harmonogramu - nieruchomości niezamieszkałe

pobierz harmonogram DGO 2

Rewers harmonogramu - nieruchomości letniskowe i rekreacyjno-wypoczynkowe

pobierz harmonogram DGO 4

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne

Ulotka trójdzielna - nieruchości wielorodzinne (pobierz pdf do druku) »

Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne

Ulotka trójdzielna - nieruchomości jednorodzinne (pobierz pdf do druku) »

Domki letniskowe

Ulotka trójdzielna - domki letniskowe (pobierz pdf do druku) »

Nieruchomości niezamieszkałe

Ulotka trójdzielna - nieruchomości niezamieszkałe (pobierz pdf do druku) » 

Broszura - wszystkie typy nieruchomości

Broszura (pobierz pdf do druku) »

 

 

Plakat  - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PLAKAT- PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pobierz »

 

INNE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Plansza system

Pobierz »

 

Plansza - nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi


Pobierz »

Plansza - Jak wykorzystać odpady?