Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił właśnie nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych!

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. 

Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami. Nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji potrwa do końca lipca.

W pierwszym – pilotażowym naborze największą wagę, a tym samym szansę na dofinansowanie mają następujące inwestycje:

  • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej
  • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni
  • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego
  • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego
  • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym ekospalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja
  • odnawialne źródła energii

Więcej na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad