Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/846/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych:

 POJEMNOŚĆ POJEMNIKA / WORKA  STAWKA OPŁATY ZA JEDEN ODBIÓR
 worek 60 l  9,05 zł
 worek / pojemnik 120 l  18,10 zł
 pojemnik 240 l  36,20 zł
 pojemnik 1100 l  165,90 zł
 pojemnik (kontener) 5000 l  754,10 zł
 pojemnik (kontener) 7000 l  1055,80 zł
 pojemnik (kontener) 10000 l  1508,30 zł

W związku z powyższą zmianą właściciele nieruchomości (za wyjątkiem podmiotów, wobec których została wydana decyzja określająca wysokość opłaty) nie składają nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O nowej wysokości miesięcznej opłaty zostaną poinformowani w formie zawiadomienia, najpóźniej do dnia 18 lutego 2022 r.