Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości służących wyłącznie do celów mieszkalnych w 2022 r. pozostają bez zmian i wynoszą:

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
 1-osobowe gospodarstwo domowe  26,00 zł
 2-osobowe gospodarstwo domowe  52,00 zł
 3-osobowe gospodarstwo domowe  78,00 zł
 4-osobowe gospodarstwo domowe  91,00 zł
 5-osobowe gospodarstwo domowe  92,00 zł
 6-osobowe gospodarstwo domowe  93,00 zł
7 i więcej-osobowe gospodarstwo domowe  94,00 zł

 

Przypominamy, że opatę należy uiszczać bez wezwania na dotychczasowy, idywidualny nr konta, w terminach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - http://czystemiasto.bielsko-biala.pl/terminy-platnosci