Miasto Bielsko-Biała idąc z duchem czasu, a także w kierunku idei zero waste 16 lutego 2022 r. zawarło umowę z Trafin Oil PL Sp. z o.o., której zadaniem będzie dostarczenie pojemników na zużyty olej jadalny, a także ich obsługa.

W ramach pilotażu na terenie Miasta ustawionych zostanie około 100 pojemników. Pojemniki zlokalizowane będą przy altanach śmietnikowych, w miejscach wskazanych przez Rady Osiedli oraz w placówkach oświatowych. Wszystkie lokalizacje pojemników wskazane są na stronie https://www.segregujolej.pl/mapa/.

W ramach projektu selektywnie zbieranie będą wszystkie oleje jadalne i tłuszcze, których używamy w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy, że wlejemy zużyte oleje do dowolnej butelki PET i  zaniesiemy ją do jednego z pojemników przeznaczonych do segregacji oleju. Pamiętajmy, aby butelka była odpowiednio zabezpieczona.

Olej zatyka zarówno rury w domu, jak i w całej sieci kanalizacyjnej. Usuwanie usterek spowodowanymi olejem w rurach, może być bardzo czasochłonne i kosztowne. Co więcej – oleje i tłuszcze nie są całkowicie usuwane w oczyszczalniach ścieków.

Oczyszczony i poddany recyklingowi olej ponownie staje się cennym surowcem do dalszego przetwórstwa przemysłowego. Służy jako dodatek do biopaliw drugiej generacji lub jako surowiec do produkcji paliwa lotniczego pochodzącego wyłącznie z recyklingu. Jeśli poddajemy recyklingowi olej, zmniejsza się konieczność uprawy nasion oleistych do celów przemysłowych, ponieważ jeden olej jest używany dwukrotnie. Wreszcie, proces ten oszczędza CO2.

Dodatkowo w ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kampanii edukacyjnej wśród bielszczan dotyczącej selektywnej zbiórki oleju jadalnego.

Należy wspomnieć, że pojemniki służące do selektywnej zbiórki zużytych olei jadalnych są cały czas dostępne w dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

Pierwsze pojemniki pojawią się na terenie Miasta już w marcu 2022 r.

 

Lokalizacje pojemników: Lokalizacje_pojemnikow_Bielsko-Biala.pdf

www.youtube.com/watch?v=UHOSAiDe-yw

 

Plakat A4 A5 Bielsko Biała PSZOK 1 kopia