logo1.png

 

 

                ZGO kopia kopia kopia                                                                                   logo prezero kopia kopia kopia kopia                                                                                 

 

  

 

Już 23 kwietnia w Parku Słowackiego w Bielsku-Białej odbędzie się piknik ekologiczny ,,WyBBieram Czyste Miasto". Partnerami wydarzenia są: ZGO S.A. oraz PreZero Bielsko-Biała S.A.

W programie między innymi: animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, gra terenowa, Eko-Spartakiada Sportowa, zdrowy poczęstunek i ciekawe stoiska edukacyjne.

Piknik zostanie poprzedzony wspólnym sprzątaniem Bielska-Białej, w ramach obchodów Dnia Ziemi.

Akcja sprzątania rozpocznie się 23 kwietnia 2022 r. o godzinie 9.00 w miejscu wskazanym przez właściwą miejscowo Radę Osiedla. 

Na Osiedlu, którego mieszkańcy najliczniej wezmą udział w akcji sprzątania Bielska-Białej (proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na terenie danego Osiedla) w ramach tegorocznych „Dni Bielska-Białej” zostanie zorganizowany piknik rodzinny. Ogłoszenie wyniku konkursu odbędzie się 23 kwietnia 2022 r. w Parku Słowackiego.

Więcej informacji na temat sprzątania Bielska-Białej można uzyskać u Przewodniczacych Rad Osiedli.

 

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

 

Plakat A3