Uprzejmie informujemy, że do końca czerwca br. zostały zarezerwowane wszystkie terminy na realizacje tzw. usługi dodatkowej obejmującej podstawienie, odbiór oraz transport do PSZOK kontenera.

W przypadku złożenia do tut. Urzędu formularza zamówienia ww. usługi, właściciel nieruchomości zostanie poinformowany, iż na chwilę obecną nie będzie ona możliwa do realizacji. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zwolnienia terminu przypadającego do końca czerwca br., osoba zainteresowana zostanie poinformowana o ewentualnej możliwości skorzystania z usługi.

Ponadto informujemy, że aktualnie trwają prace nad zmianami w prawie miejscowym, obejmującym świadczenie usług dodatkowych oraz nowych formularzy zamówienia przedmiotowych usług, które będą obowiązywać od 1 lipca 2024 r.