lv infografika kampania uszczelnianie 1 1

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przeprowadził analizę wydatków związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  Wnioski są zaskakujące. Gdyby uszczelnić ów system, stawki za wywóz odpadów mogłyby być niższe.

Obecnie prawie 14.000 bielszczan nie płaci za wywóz odpadów. Oznacza to, że wszyscy ci, którzy uczciwie regulują swoje należności, muszą zapłacić więcej, by pokryć wszystkie wydatki związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gdyby w zgłoszonych deklaracjach wszyscy uwzględnili faktyczną liczbę osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, miasto nie tylko zlikwidowałoby deficyt występujący w systemie, ale mogłoby obniżyć stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dlatego apelujemy - wpisujmy w deklaracjach prawdziwe dane i dbajmy o rozsądne wydawanie naszych pieniędzy.

 lvinfografika kampania uszczelnianie 2