Informujemy, że w dniu w dniu 13 sierpnia 2021 r. w Bielsku-Białej planowana jest organizacja mety V etapu 78. Tour de Pologne UCI World Tour, co będzie się wiązało z występowaniem utrudnień komunikacyjnych na trasie przejazdu peletonu. Ulice znajdujące się na trasie przejazdu to: ul. Górska, ul. Żywiecka, ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego, ul. Wzgórze, ul. Ludwika Waryńskiego,  ul. Władysława Orkana, ul. Jana Sobieskiego, ul. Marii Konopnickiej, Aleja gen. Władysława Andersa, ul. Kolista,         ul. Karbowa i Aleja Armii Krajowej.

W związku z powyższym, wywóz odpadów komunalnych z okolicznych nieruchomości będzie realizowany w tym dniu odpowiednio wcześniej tj. od wczesnych godzin rannych i przy użyciu większej liczby pojazdów, niż odbywa się to w normalny dzień.

Właściciele nieruchomości położonych w okolicy trasy wyścigu, którzy mają odbiór w dniu 13 sierpnia, proszeni są, aby odpady były przygotowane do odbioru od godz. 5 rano. W razie możliwości, prosimy, aby pojemniki schować zaraz po ich opróżnieniu.

W przypadku braku wywozu odpadów w tym dniu, z uwagi na utrudnienia, zostanie on zrealizowany w innym terminie interwencyjnie.

 

Przebieg trasy III etapu 77. Tour de Pologne

Szanowni Państwo.

W związku z prowadzonymi pracami remontowo-budowlanymi w budynku wagi (ul. Krakowska 315d), informujemy, że od dnia 28.05.2021, od godziny 18:00 do dnia 30.05.2021 punkt obsługi klienta (Waga) będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z § 10 ust. 3 Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXI/504/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz nr XXX/714/2021 z dnia 18 marca 2021 r., od dnia 1 lipca 2021 r. do obowiązków właściciela nieruchomości należeć będzie wystawianie do odbioru przed nieruchomość pojemników/worków z odpadami komunalnymi. Wykonawca nie będzie realizował odbioru odpadów z terenu nieruchomości, chyba, że miejscami gromadzenia odpadów są tzw. altanki śmietnikowe spełniające określone odrębnymi przepisami normy dotyczące ich usytuowania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. §22-§25 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1139).

 

DLACZEGO NASTĄPIŁY ZMIANY?

Zmiana dotycząca wystawiania pojemników dotyczy wszystkich nieruchomości na terenie Bielska-Białej i podyktowana jest głównie koniecznością dostosowania usługi odbioru odpadów komunalnych do zgodności z przepisami prawa (szczególnie dot. bezpieczeństwa i higieny pracy). Z uwagi na fakt, iż pracownik wykonujący usługę odbioru odpadów komunalnych może odmówić jej wykonania w miejscu niespełniającym bądź naruszającym przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędne było wprowadzenie przedstawionych wyżej rozwiązań. Ponadto wielu zarządców nieruchomości zgłaszało roszczenia z tytułu powstałych podczas realizacji usługi odbioru odpadów uszkodzeń podjazdów, klatek schodowych, posadzek, drzwi i innych. Jednocześnie należy wskazać, iż wdrażane rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem w większości miast w Polsce (np. w Katowicach) i nie przysparza nadmiernych uciążliwości, jak również przyspiesza realizację usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wskazać również należy, iż zmiana Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Bielska-Białej
z dnia 25 sierpnia 2020 r. poprzedzona była konsultacjami społecznymi, przeprowadzonymi w dniach od 6 do 29 lipca 2020 r. Przedmiotowe konsultacje ogłoszono w dniu 26 czerwca 2020 r. – ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na słupach ogłoszeniowych rozmieszczonych na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. W ogłoszeniu o konsultacjach wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. Ogłoszenie było dostępne do 29 lipca 2020 r., natomiast w sprawie zmian aktów prawa miejscowego mogli wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej (https://bip.um.bielsko.pl/a,75170,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektow-uchwal-z-zakresu-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-6-29-.html).

 

INFORMACJA WYŁACZNIE DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM (SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE)

Mając na uwadze sygnały płynące od zarządców i właścicieli nieruchomości wielolokalowych, pomimo, iż zmiany uchwalane były prawie rok temu, w porozumieniu z Wykonawcą usługi podjęta została decyzja o odbieraniu odpadów z wymienionych nieruchomości do dnia 18 lipca 2021 r.

Okres przejściowy, w którym odpady będą odbierane na dotychczasowych zasadach może zostać na wniosek zarządcy wydłużony, o ile podjęte zostaną czynności:

 • zatrudnienie odrębnego podmiotu do wystawiania pojemników - do 31 sierpnia 2021 r.,
 • zmiana miejsca gromadzenia odpadów – do 30 września 2021 r.,
 • budowa altany śmietnikowej – do 31 grudnia 2021 r.

O podjętych czynnościach należy poinformować tut. Wydział do dnia 9 lipca 2021 r.

Jeżeli podjęte działanie nie okaże się skuteczne przed upływem wnioskowanego terminu, odpady z dotychczasowych miejsc gromadzenia przestaną być odbierane.

9 czerwca 2021 r. Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z SUEZ Bielsko-Biała S.A. zorganizowali Rywalizację Miejską pn. „Śmieć z Głową”, która odbywała się w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia oraz Światowego Dnia Środowiska.

Głównym celem rywalizacji było propagowanie proekologicznych zachowań wśród mieszkańców Miasta Bielska-Białej oraz zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych.

Zadaniem uczestników było odnalezienie wszystkich wskazówek pozostawionych przez Organizatora w wybranych miejscach na terenie Miasta Bielska-Białej i prawidłowe wykonanie wszystkich powierzonych zadań, w jak najkrótszym czasie.

Start rywalizacji odbył się na Rynku w Bielsku-Białej, natomiast meta przewidziana była na Placu Bolka i Lolka przy Centrum Handlowym Sfera II w Bielsku-Białej. Pozostałe miejsca były częścią gry, a ich ustalenie i odnajdywanie przez uczestników było jednym z elementów akcji. Najlepsi w rywalizacji okazali się: Łukasz Szuber,  Antoni Giza oraz Kacper Waluś.

 

Filmik z wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=dc0k9PxdzJg

 

"Śmieć z Głową" pod takim hasłem 9 czerwca 2021 r. będzie odbywać się Rywalizacja Miejska, której organizatorem w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia oraz Światowego Dnia Środowiska jest SUEZ Bielsko-Biała S.A. Partnerem akcji jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Głównym celem rywalizacji jest propagowanie proekologicznych zachowań wśród  mieszkańców  Miasta  Bielska-Białej  oraz  zwiększenie  skuteczności  selektywnej  zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych.

Zadaniem  uczestników będzie  odnalezienie  wszystkich  wskazówek pozostawionych przez   Organizatora   w   wybranych   miejscach   na   terenie   Miasta   Bielska-Białej  i prawidłowe wykonanie wszystkich powierzonych zadań, w jak najkrótszym czasie.

Start rywalizacji odbędzie się na Rynku w Bielsku-Białej o godzinie 14:00. Meta przewidziana jest na Placu Bolka i Lolka przy Centrum Handlowym Sfera II w Bielsku-Białej. Pozostałe miejsca rywalizacji są częścią gry, a ich ustalenie i odnajdywanie przez uczestników jest jednym z elementów akcji.

Zgłoszenie  chęci  uczestnictwa  w Rywalizacji Miejskiej możne wysyłać do dnia  7  czerwca  2021  r.  do  godziny 15:00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Wszystkie dokumenty związane z akcją, w tym formularze zgłoszenia znaleźć można na: http://www.suez.bielsko.pl/aktualnosci/aktualnosci-z-bielska/244-rywalizacja-miejska-smiec-z-glowa

 

Zasady_Rywalizacji_Miejskiej_Smiec_z_Glowa_.pdf

 

 

Plakat

21 BB elektro

W okresie od 26 kwietnia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma BIOSYSTEM S.A. przeprowadzi zbiórki elektrośmieci. Na terenie naszego miasta we wskazane dni odbędą się 32 zbiórki w wyznaczonych miejscach. 

harmonogram zbiórek tutaj

W miejscu zbiórki zostanie podstawiony specjalny samochód, w którym pracownicy firmy BIOSYSTEM S.A. będą przyjmowali elektrośmieci. Podczas zbiórki mieszkańcy będą mogli pozbyć się problemowych odpadów, między innymi takich jak:

 • agd, od dużych (lodówki, zamrażarki, zmywarki, kuchenki elektryczne, odkurzacze itp.) po najdrobniejsze (takie jak suszarka do włosów, lampka biurkowa, grzałka elektryczna, toster czy lokówka),
 • rtv (telewizory, tonery, radia, magnetofony, głośniki, telefony komórkowe, monitory, klawiatury komputerowe  itp.),
 • i innych (np. kabli elektrycznych, ładowarek, baterii)

We wszystkich wyznaczonych miejscach zbiórka odbywa się tylko we wskazanych godzinach podanych w harmonogramie. Prosimy o przywożenie elektrośmieci w wyznaczonych godzinach i oddawanie ich kierowcy oznakowanego samochodu firmy BIOSYSTEM S.A.

UWAGA!

Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych:
oddając sprzęt załóż rękawiczki, maseczkę i zachowaj odstęp.

 

W związku z przypadkami przyjmowania przez osoby postronne (tzw. złomiarzy) elektrośmieci i rozbieraniem ich na części, a później wyrzucaniem do środowiska niepotrzebnych elementów, np. obudów telewizorów, bardzo prosimy wszystkich mieszkańców o odpowiedzialną postawę i dopilnowanie, aby oddawane elektrośmieci trafiły bezpośrednio do rąk pracownika firmy BIOSYSTEM S.A., który zapewni ich transport do instalacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ciekawostkami dotyczącymi gospodarki odpadami - miłej lektury :)

odpadowe_konkrety_-_pdf.pdf

Bez tytułu kopia kopia kopia kopia kopia kopia kopia kopia

Co zrobić z odpadami na kwarantannie?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że osoby skierowane na kwarantannę przez Sanepid w żadnym razie nie powinny wychodzić z domu nawet z odpadami. Poniżej ważne wytyczne rządowe dla osób przebywających w izolacji (chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną):

 • zaleca się odczekanie 72 godzin zanim przekaże się worek z odpadami do odbioru,
 • należy umieścić odpady w worku i w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym,
 • zapełnić worek odpadami do 3/4 jego pojemności i nie zgniatać zawartości,
 • po zapełnieniu worka zawiązać worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawić worek z pomieszczenia, w którym przebywa osoba będąca w izolacji,
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka),
 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w pojemniku na odpady zmieszane (czarny).

Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawiczek ochronnych i koniecznie umyć i/lub dezynfekować ręce. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji*.

 

*Fragment artykułu z dnia 23 października 2020 r.  pt. "Odbiór odpadów w czasie pandemii: ważne wskazówki dla mieszkańców", opublikowanego na Portalu Samorządowym.

 

Bez tytułu kopia kopia kopia kopia kopia