Herb miasta Bielsko-Biała

Informujemy, że od 15 lutego 2020 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Szczegółowe informacje, projekt uchwały oraz formularz zgłaszania uwag dostępne na stronie:
https://bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-rm-w-bielsku-bialej-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie

 


ŻYWE
– należy przygotować do odbioru wraz z frakcją BIO

SZTUCZNE – należy przygotować do odbioru wraz z frakcją METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Choinkę należy wystawiać bez ozdób, światełek, a jeśli była w doniczce to bez gleby i doniczki. Choinki będą odbierane zgodnie z harmonogramem wywozów danej frakcji odpadów. Drzewka można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 315d lub ul. Straconki 1.

 

 

Przyczyny podwyżek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przyczyny podwyżek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bielsku-Białej: zobacz film »

 

 

Informujemy, że w okresie świątecznym nastąpi zmiana godzin pracy:


Biura Obsługi Klienta SUEZ Bielsko-Biała S.A. w dniach:

23 grudnia 2019 r. - 8:00 - 16:00

24 grudnia 2019 r. - 8:00-12:00

31 grudnia 2019 r. - 8:00-12:00

PSZOK ul. Krakowska 315 D w dniach:

24 grudnia 2019 r. - 7:00-12:00

31 grudnia 2019 r. - 7:00-14:00

PSZOK ul. Straconki 1 w dniach:

24 grudnia 2019 r. - zamknięte

31 grudnia 2019 r. - 9:00-14:00

W przypadku nieotrzymania takiej przesyłki proszę fakt ten zgłaszać do 24 stycznia 2020 r.
- mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
- pisemnie na adres: Wydział Gospodarki Odpadami Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

LICZEBNOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

OPŁATA MIESIĘCZNA

SEGREGACJA ODPADÓW

1 OSOBOWE

26 zł

36 zł

2 OSOBOWE

52 zł

72 zł

3 OSOBOWE

78 zł

90 zł

4 OSOBOWE

91 zł

92 zł

5 OSOBOWE

92 zł

93 zł

6 OSOBOWE

93 zł

94 zł

7 I WIĘCEJ OSOBOWE

94 zł

94 zł

 

BRAK SEGREGACJI ODPADÓW

1 OSOBOWE

52 zł

72 zł

2 OSOBOWE

104 zł

144 zł

3 OSOBOWE

156 zł

180 zł

4 OSOBOWE

182 zł

184 zł

5 OSOBOWE

184 zł

186 zł

6 OSOBOWE

186 zł

188 zł

7 I WIĘCEJ OSOBOWE

188 zł

188 zł

 

DOMEK LETNISKOWY LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYTYWANA
NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

OPŁATA ROCZNA

SEGREGACJA ODPADÓW

BRAK SEGREGACJI ODPADÓW

165 zł

330 zł

            W związku z powyższą zmianą, właściciele tego typu nieruchomości:

- nie składają deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lecz otrzymają zawiadomienie o zmianie stawki opłaty – jeżeli dotychczas uiszczają opłatę na podstawie złożonej wcześniej deklaracji
lub zawiadomienia o zmianie stawki opłaty od lutego 2018 r.,

- składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli w ich przypadku została wydana decyzja, na podstawie której   dotychczas uiszczają opłatę.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (deklaracja DGO-2) nie ulegają zmianie.

Kartony niemieszczące się w worku należy złożyć na płasko, związać/skleić taśmą i przygotować do odbioru w dniu i w miejscu odbioru frakcji PAPIER.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Skrócony tekst ogłoszenia – pełny tekst ogłoszenia dostępny w formacie pdfPrezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.736.2019.GO z dnia 24 października 2019 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 29 października 2019 r. do 6 listopada 2019 r. przez ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 7 listopada 2019 r. do 12 listopada 2019 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Adam Ruśniak
ZASTĘPCA PREZYDENTA

 

ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DODATKOWYCH DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ DGO-2

W związku z nowym cennikiem za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Instalacji Komunalnej ZGO S.A. w Bielsku-Białej obowiązującym od 1 stycznia 2020 roku zmianie uległy koszty zagospodarowania odpadów dla właścicieli nieruchomości składających deklarację DGO-2 (dotyczy firm).

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy formularz zamówienia usługi dodatkowej dla właścicieli nieruchomości składających deklarację DGO-2 uwzgledniający zmianę kosztów zagospodarowania odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych.


Nowy wzór formularza zamówienia usługi dodatkowej dla właścicieli nieruchomości składających deklarację DGO-2 znajduje się w zakładce „Usługi dodatkowe”.

Formularze, które zostaną złożone na nieaktualnych drukach nie będą realizowane.

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH DGO-2

- jednorazowe podstawienie kontenera, odbiór oraz transport odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej -  koszt zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z cennikiem Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.


Na łączną cenę brutto wyżej wymienionej usługi składa się:

cena brutto podstawienia kontenera i transportu 

KONTENER 1,5 M3

145,00 zł

KONTENER 5,0 M3

155,00 zł

KONTENER 7,0 M3

170,00 zł

oraz cena brutto zagospodarowania zależna od wagi i rodzaju odpadów

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

540,00 zł za tonę

ODPADY ZIELONE

378,00 zł za tonę

Informujemy, że w związku z remontem (asfaltowanie) ul. Krakowskiej w obrębie

wjazdu do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w dniu 26.10.2019 r. (sobota)

dojazd do ZGO S.A. oraz PSZOK przy ul. Krakowskiej 315 d będzie

niemożliwy.

Prosimy o zaplanowanie przywozu odpadów do ZGO S.A. oraz PSZOK w innym terminie.