Częstotliwość odbioru odpadów z posesji danego typu została określona w aktach prawa miejscowego (zobacz)

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, A TAKŻE SZEREGOWEJ, JEŻELI ODPADY NIE SĄ GROMADZONE WE WSPÓLNEJ ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ

a) PAPIER – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
b) SZKŁO – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
c) METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
d) BIO – 1 raz na dwa tygodnie,
e) POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU – 1 raz na dwa tygodnie,
f) POPIÓŁ – 2 razy na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia oraz 1 raz na dwa miesiące kalendarzowe w okresie od 1 maja do 30 września,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 4 razy na rok kalendarzowy

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ I SZEREGOWEJ, GDZIE ODPADY SĄ GROMADZONE WE WSPÓNEJ ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ

a) PAPIER – do 4 razy na miesiąc kalendarzowy, ale nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy
b) SZKŁO – do 4 razy na miesiąc kalendarzowy, ale nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy
c) METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – do 8 razy na miesiąc kalendarzowy, ale nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy
d) BIO – do 2 razy na tydzień, ale nie rzadziej niż 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie,
e) POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU – 2 razy na tydzień, do 2 razy na tydzień, ale nie rzadziej niż 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie,
f) POPIÓŁ – do 2 razy na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia oraz 1 raz na dwa miesiące kalendarzowe w okresie od 1 maja do 30 września,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 6 razy na rok kalendarzowy

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

w oparciu o złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym określono następujący katalog częstotliwości:

1) PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – jeden albo dwa, albo cztery razy na miesiąc,
2) BIO ORAZ POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU – jeden albo dwa, albo cztery, albo pięć, albo osiem, albo dziesięć, albo dwanaście razy na miesiąc,
3) POPIÓŁ - jeden raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia,
- przy czym w okresie od 1 kwietnia do 31 października częstotliwość odbierania frakcji odpadów BIO, POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU - nie może być rzadsza niż 1 raz na tydzień z zabudowy wielolokalowej.

NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE I REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

1) PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – 1 raz na miesiąc kalendarzowy wskazany przez właściciela nieruchomości w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) BIO, POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie – 1 raz na miesiąc kalendarzowy wskazany przez właściciela nieruchomości w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.