OBOWIĄZUJĄCE WZORY DEKLARACJI

Nieruchomości zamieszkałe:

 I. Nieruchomości wielolokalowe (składa spółdzielnia mieszkaniowa albo wspólnota mieszkaniowa)

 • Deklaracja DGO-1 (pdf) - pobierz
 • Deklaracje DGO-1 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-1 (wersja edytowalna - excel) - pobierz
 • Deklaracja DGO-1 (wersja edytowalna - excel - uzupełniona o formuły i stawki) - pobierz

Zapotrzebowanie na pojemniki dla nieruchomości wielolokalowej oraz zabudowy szeregowej

 • Zapotrzebowanie na pojemniki (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Zapotrzebowanie na pojemniki (pdf) - pobierz

II. Domy jednorodzinne

 • Deklaracje DGO-3 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-3 (wersja edytowalna - word) - pobierz

UWAGA! Pojemniki są przydzielane zgodnie z zasadami ustalonymi w akcie prawa miejscowego - zobacz

 

Nieruchomości niezamieszkałe:

 • Deklaracja DGO-2 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - excel) - pobierz

 

Nieruchomości letniskowe i rekreacyjno-wypoczynkowe

 • Deklaracja DGO-4 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-4 (wersja edytowalna - word) - pobierz

UWAGA! Pojemniki są przydzielane zgodnie z zasadami ustalonymi w akcie prawa miejscowego - zobacz

 

"Nieruchomości mieszane", czyli takie, które oprócz zamieszkiwania służą również do innych celów (np. prowadzona jest działalność gospodarcza)

 • Deklaracja DGO-5 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-5 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-5 (wersja edytowalna - excel) - pobierz

- zapotrzebowanie na pojemniki, w które zostanie wyposażona nieruchomość:

 • składane dla nieruchomości jednorodzinnej (wersja edytowalna - word)- pobierz
 • składane dla nieruchomości jednorodzinnej (pdf)- pobierz
 • składane dla nieruchomości wielolokalowej (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • składane dla nieruchomości wielolokalowej (pdf) - pobierz

 - informacja o pojemnikach własnościowych, w które zostanie wyposażona część niezamieszkała nieruchomości wielolokalowej:

 • składana dla części niezamieszkałej nieruchomości wielolokalowej, gromadzącej odpady odrębnie od części zamieszkałej - pobierz

 

Załącznik DGO-W - do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składany przez spółki nieposiadające osobowości prawnej.

 • Załącznik DGO-W (pdf) - pobierz
 • Załącznik DGO-W (wersja edytowalna - word) - pobierzWzory pełnomocnictw:

 • UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »
 • OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »

 

 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

NIEOBOWIĄZUJĄCE WZORY DEKLARACJI -  należy pobrać w przypadku, gdy zaistnieje konieczność złożenia deklaracji za okres wsteczny, natomiast obowiązujące wzory deklaracji nie przewidują sposobu naliczenia opłaty albo dostępnych pojemności pojemników/kontenerów, które wówczas obowiązywały:

 • Deklaracja DGO-1 - obowiązująca do 31.12.2020 r. - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 - obowiązująca do 30.06.2018 r. - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 - obowiązująca od 01.07.2018 r. do 21.05.2020 r. - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 - obowiązujaca od 22.05.2020 r. do 31.12.2020 r. - pobierz
 • Deklaracja DGO-3 - obowiazująca do 31.12.2020 r. - pobierz

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

 • osobiście - w pokoju nr 404, pl. Ratuszowy 5,
 • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała),
 • e-deklaracje za pomocą e-skrzynki podawczej UM - Deklaracje można złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP - kliknij tu epuap logo
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga!

Aby prawidłowo wypełnić deklarację należy:

 1. pobrać właściwy plik
 2. zapoznać się dokładnie z objaśnieniami do deklaracji (w wersji pdf deklaracji)
 3. wypełnić starannie wszytkie pozycje formularza (niekompletnie lub nieprawidłowo wypełniona deklaracja skutkuje wezwaniem przez organ podatkowy do skorygowania deklaracji)
 4. zastosować odpowiednie stawki opłaty