SPOSOBY GROMADZENIA I ODDAWANIA ODPADÓW

 • "U ŹRÓDŁA" czyli w przydomowych pojemnikach lub altanie śmietnikowej:

1. SZKŁO

szklo worek szklo poj szklo dzwon

opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego


UWAGA! czyste, bez zawartości, bez nakrętek, kapsli, korków, metalowych obręczy itp.

 • butelki po napojach
 • słoiki po produktach spożywczych
 • opakowania szklane z kosmetyków i chemii gospodarczej

Uwaga! proszę starać się nie tłuc szkła

do dzwonu/pojemnika/worka na SZKŁO nie wrzucamy:

 • ceramiki, fajansu, porcelany (np. talerzy, kubków, wazonów, waz, misek itp.)
 • szkła stołowego (np. szklanek, kieliszków itp.)
 • szkła ozdobnego (np. szklanych flakonów, świeczników, figurek ozdobnych, kloszy itp.)
 • szkła kryształowego (np. kryształowy kieliszków, wazonów, salaterek itp. )
 • szkła okularowego, żaroodpornego itp.
  Te odpady wrzucamy do POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU

do dzwonu/pojemnika/worka na SZKŁO nie wrzucamy:

 • szyb, okien, luster, witraży, kineskopów, żarówek itp.
  Te odpady nadal dostarczamy do PSZOK!

 

2. PAPIER

papier worek papier kosz papier dzwon

odpady z papieru i kartonu, takie jak:

 • papier biurowy, szkolny
 • tektura, kartony
 • gazety, książki, zeszyty, katalogi
 • odpady opakowaniowe z papieru i tektury

Kartony niemieszczące się w worku należy złożyć na płasko i związać/skleić taśmą.

do dzwonu/pojemnika/worka na PAPIER nie wrzucamy:

 • papieru zatłuszczonego itp.

Te odpady wrzucamy do BIO

 • papieru woskowanego (np. do pieczenia)

Te odpady wrzucamy do Pozostałości po segregowaniu

 • tapet, worków po cemencie i klejach

Te odpady nadal dostarczamy do PSZOK!

 

3. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

metale worek met poj metale dzwon

odpady z metalu, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, takie jak:

 • plastikowe i metalowe opakowania po napojach, żywności, kosmetykach i chemii gospodarczej,
 • kapsle i zakrętki z plastiku i metalu
 • tworzywa sztuczne, drobne plastikowe sprzęty i zabawki (za wyjątkiem elektrycznych i elektronicznych)
 • odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku),
 • metal, puszki po napojach, żywności
 • drobny złom, metalowe sztućce, klucze, nożyczki itp.
 • foliowe worki, siatki, torby
 • plastikowe tacki i pojemniki po żywności
 • plastikowe lub metalowe przybory szkolne i biurowe
 • plastikowe doniczki, miski, wiaderka
 • niezabrudzony styropian opakowaniowy (np. po sprzęcie AGD) za wyjątkiem styropianu wielkogabarytowego i budowlanego
 • sztuczne choinki bez ozdób

Uwaga!
opakowania należy opróżnić z zawartości, resztek kosmetyków czy żywności,
proszę starać się zgniatać butelki i puszki, odkręcać korki i nakrętki

do dzwonu/pojemnika/worka na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE nie wrzucamy:

 • plastikowych i metalowych puszek i pojemników z resztkami farb, klejów, lakierów itp.
 • plastikowych i metalowych opakowaniach z pozostającymi w nich resztkami aerozoli (dezodorantów, lakierów itp.)
 • zabrudzonego styropianu opakowaniowego

4. BIO

Na wszystkich nieruchomościach system pojemnikowy.

bio

odpady kuchenne ulegające biodegradacji, m.in.:

 • odpady kuchenne, resztki z posiłków,
 • resztki i obierki owoców i warzyw,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • skorupki jajek,
 • rośliny doniczkowe, balkonowe, kwiaty cięte oraz ziemia kwiatowa z doniczek,
 • zatłuszczony papier i karton (np. zabrudzone resztkami organicznymi i pleśnią przemoczone opakowania lub ich części, np. papier z białego sera, ręczniki kuchenne)
 • zużyte zatłuszczone woreczki i torebki papierowe,
 • papierowe ręczniki kuchenne i serwetki
 • żywe choinki bez ozdób i doniczek

do pojemnika/worka na BIO nie wrzucamy:

 • odpadów zielonych – trawy, liści, gałęzi. Można wrzucać jedynie pochodzące z mieszkań części roślin doniczkowych, balkonowych, kwiaty cięte.
 • opakowań z folii, plastiku, metalu czy szkła.

UWAGA! Ponieważ odpady BIO trafią do kompostowni, gdzie zostaną poddane biologicznemu procesowi kompostowania, nie mogą się w nich znajdować żadne elementy plastikowe, metalowe czy szklane.
Dlatego zaleca się wyrzucanie do kosza tych odpadów luzem, w torbach papierowych lub stosowanie worków wykonanych z folii ulegającej biodegradacji w procesie kompostowania. Informacja o workach poniżej.

5. POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU

Na wszystkich nieruchomościach system pojemnikowy.

pozost

to wszystko to czego nie możemy wrzucić do pozostałych pojemników/worków i co nie nadaje się do recyklingu, a co nie jest odpadem niebezpiecznym, czy tzw. problemowym (który musi trafić do PSZOK), w tym:

- zużyte środki higieniczne, m.in. :

 • pieluchy jednorazowe typu „pampers” i inne zużyte środki higieny osobistej,
 • plastry, opatrunki, podkłady i podpaski higieniczne,
 • zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, waciki

- żwirek z domowej hodowli zwierząt (np. kota, chomika) wraz z ich odchodami,

- popiół z papierosów wraz z niedopałkami,

- zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, 

- ceramika i szkło nienadające się do recyklingu, takie jak:

 • szkło ozdobne (np. kryształy, szklane flakony, klosze, figurki ozdobne)
 • fajans, ceramikę, porcelanę (np. talerze, kubki, wazony, wazy, miski itp)
 • szkło stołowe (np. szklanki, kieliszki)
 • doniczki ceramiczne

- drobne akcesoria i przybory domowe z drewna, skóry, gumy, wielomateriałowe, w tym:

 • akcesoria z gumy, skóra, pcv, np. portfel, pasek, buty, piłka,
 • drewno, wilklina (fragmenty mieszczące się w pojemniku), np. koszyki, klocki drewniane, kredki i ołówki,
 • drobne tekstylia (rajstopy, bielizna, szmatki) UWAGA! większą ilość tekstyliów należy oddać do PSZOK lub do specjalnych pojemników na odzież rozstawionych na terenie miasta,
 • zmywaki do naczyń, gąbki do kąpieli, szczotki,
 • drobne przedmioty gospodarstwa domowego, np. przybory szkolne, akcesoria kuchenne, zepsuta biżuteria, zepsute zabawki, klocki, lalki, samochodziki (za wyjątkiem elektronicznych i na baterie),
 • płyty CD, kasety VHS i magnetofonowe,

 • styropianowe tacki i pojemniki  (po mięsie, jedzeniu na wynos), 

 • zabrudzone styropianowe wkłady zabezpieczające towar w opakowaniu (np. po sprzęcie AGD), za wyjątkiem styropianu wielkogabarytowego i budowlanego, które należy oddać do PSZOK.

do pojemnika/worka na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU nie wrzucamy:

 • żadnych surowców wtórnych z papieru, plastiku, metalu czy szkła! Nie mogą też tam trafić resztki jedzenia, odpady zielone, popiół (z ogrzewania domu), elektrośmieci, chemikalia i inne odpady niebezpieczne, opony, meble, odpady remontowo-budowlane itd. 

6. ODPADY ZIELONE 

System workowy.

PRZYDOMOWY
KOMPOSTOWNIK

program
bezpłatnego
użyczania kompostowników

pkt zbiorki selektywnej zielone worek

Odpady zielone należy:

 • kompostować w przydomowych kompostownikach
 • dostarczać we własnym zakresie przez cały rok do PSZOK
 • oddawać do odbioru sprzed posesji - odbiór limitowany - odbiór odpadów zielonych sprzed posesji będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 października w ilości 1 worka 120 litrowego z odpadami zielonymi miesięcznie na nieruchomość zamieszkałą posiadającą przydomowy ogród w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru odpadów ZIELONYCH.

  UWAGA! Niewykorzystany w danym miesiącu limit 1 worka "nie przechodzi" na kolejny miesiąc.

  Przedmiotowe worki dostarcza firma wywozowa PreZero BIELSKO-BIAŁA S.A. wraz z harmonogramem odbioru.

  UWAGA! Dodatkowo z każdej nieruchomości zamieszkałej zostaną odebrane w listopadzie, w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru, 4 worki (o poj. do 120 l.) liści, przy czym worki należy zapewnić we własnym zakresie.

Proszę pamiętać, żeby nie wrzucać odpadów zielonych do pojemników - gdyż nie zostaną one w ogóle opróżnione przez firmę wywozową.

 

 

 

 • ODPADY PODLEGAJĄCE DOSTARCZENIU PRZEZ MIESZKAŃCA DO PSZOK (PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH)

Oznaczenie/symbol odpadów - pkt zbiorki selektywnej
 • PSZOK  przy ul. Krakowskiej 315d 
  (przy Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A.)

  GODZINY OTWARCIA:
  • Od marca do października
   - od pon.- pt. w godz. od 6:30-19:00
   - w sob. w godz. od 6:30-14:30
  • Od listopada do lutego
   - od pon.- pt. w godz. od 7:00-19:00
   - w sob. w godz. od 8:00-16:00
 •  PSZOK przy ul. Straconki 1 
   (obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) 

  GODZINY OTWARCIA:
  • Od marca do października
   - od pon.- pt. w godz. od 7:00-19:00
   - w sob. w godz. od 6:30-14:00
  • Od listopada do lutego
   - od pon.- pt. w godz. od 9:00-16:00
   - w sob. w godz. od 9:00-16:00
 

 

Tu należy oddawać posegregowane:

 • odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki* i chemikalia (np. farby i lakiery), zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki i opony,
 • odpady wielkogabarytowe*, w tym meble, szafy, tapczany, dywany, wanny, itp.
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD*, (np. komputery, pralki, lodówki, roboty kuchenne, kable, ładowarki, urządzenia i zabawki na baterie),
 • odpady problemowe,w tym np. zniszczone i niepotrzebne parasole, odzież, kapelusze, paski, obuwie, torebki, walizki, sprzęt sportowy, rekreacyjny, ogrodowy, duże zabawki niemieszczące się w pojemniku itp;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, resztki tynku, kafelki, puszki po farbach, klejach, pędzle, taśmy, wiadra, skrzynki, doniczki, miski, itp.)
   

Ponadto można oddawać:

 • popiół,
 • papier i karton na makulaturę,
 • tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (typu „tetrapack”),
 • metal, złom,
 • odpady zielone selektywnie zebrane (trawa, gałęzie, liście).

*dodatkowo będą organizowane zbiórki odpadów wielkogabarytowych, tzw. „wystawki przydomowe” oraz mobilne zbiórki tzw. „elektrośmieci”, których nie można wrzucać do przydomowych pojemników. Przeterminowane leki przyjmowane będą w wybranych aptekach
 

Przeterminowane leki można oddać doPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), lub wrzucić do specjalnych konfiskatorów, które znajdują się  w niektórych aptekach w naszym mieście -wykaz aptek w zakładce:  INNE FORMY ZBIÓRKI

Elektrośmieci należy oddawać do PSZOK lub skorzystać z usług firm odbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.Wykaz firm zajmujących się zbieraniem ZSEiE dostępny w zakładce INNE FORMY ZBIÓRKI


Gmina Bielsko-Biała organizuje również sezonowe zbiórki elektrośmieci w okresie wiosennym oraz jesiennym - harmonogram dostępny w zakładce:  INNE FORMY ZBIÓRKI

Odpady wielkogabarytowe
pochodzące z gospodarstw domowych można oddać do PSZOK, lub w trakcie tzw. wystawek przydomowych, pozostawić przed nieruchomością - zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
(zabudowa jednorodzinna cztery razy do roku, zabudowa wielolokalowa sześć razy do roku)

Odpady pochodzące z gospodarstw domowych dostarczane przez mieszkańców do PSZOK będą przyjmowane bez dodatkowych opłat, za wyjątkiem odpadów remontowo-budowalnych, dla których ustalony limity.
 

Więcej o funkcjonowaniu PSZOK  - obok w zakładce: PSZOK

Strona www PSZOK prowadzona przez ZGO S.A. - kliknij tutaj 
 

Transport do PSZOK

Transport odpadów do PSZOK Mieszkańcy organizaują we własnym zakresie. Jeżeli nie mamy własnego transportu lub chcemy oddać do PSZOK większą ilość odpadów, możemy skorzystać z tzw. usługi dodatkowej - szczegółowe informacje można znaleźć w zakładkach dot. określonego typu nieruchomości.

 

Plakat - Prawidłowa segregacja

PLAKAT_SEGREGACJA_1.pdf