ADRES KORESPONDENCYJNY:

    Wydział Gospodarki Odpadami 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 5,
43-300 Bielsko-Biała

 

 

DANE KONTAKTOWE TEMATYCZNIE:

 

INFORMACJA, PRZYJĘCIA STRON:

Przyjmowanie deklaracji, wniosków na usługę dodatkową oraz innych pisemnych wniosków, nadawanie indywidualnych nr kont oraz inny zgłoszeń i reklamacji:

- plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami) - IV piętro, pok. 404,

godz. pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:
Pn, Wt, Śr: -  7.30 - 15.30
Czw:          -  7.30 - 18.00
Pt:               - 7.30 - 13.00

- Składanie dokumentów pocztą:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wydział Gospodarki Odpadami
plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

- Składanie dokumentów pocztą elektroniczną:

e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.za wyjątkiem:

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - sposób składania opisano w zakładce "OPŁATY i FORMALNOŚCI"

formularzy zamówienia usługi dodatkowej - sposób skaładnia : osobiście, faksem, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej -zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej) do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez PSZOK zgłasza się w następujących formach:
a)
pisemnej, tj. pismo zawierające adres nieruchomości, której niewłaściwe świadczenie usług dotyczy, opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz przez niego podpisane należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub nadać w polskiej placówce pocztowej na adres: Wydział Gospodarki Odpadami Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała,

b) za pośrednictwem systemu obsługi zgłoszeń miasta Bielska-Białej -
ZgłoszeniaBB (
https://zgloszeniabb.pl/),

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy ePUAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (t.j. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm. ) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

 


OBSŁUGA KANCELARYJNA BIURA,
INFORMACJA ORAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA:

 

telefonicznie:  33 470 12 62
e-mailowo:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl/edukacja


DEKLARACJE, WYMIAR OPŁATY:

Informacje w sprawie wymiaru oraz o zasadach nadawania indywidualnych numerów kont dla DGO-1,  DGO-2, DGO-3, DGO- 4, DGO-5

telefonicznie:    tel. 33 470 12 62
e-mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
na stronie www:    czystemiasto.bielsko-biala.pl/deklaracje
osobiście:   Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami) - IV piętro, pok. 404 lub zgodnie z wezwaniem na piśmie


PŁATNOŚCI, KSIĘGOWANIE OPŁATY:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy przelewem przez internet lub w kasie Urzędu.

Kasy znajdują się:
plac Ratuszowy 6 - parter po lewej stronie od wejścia.

Informacje w sprawie płatności, stanu wpłat, wezwań do zapłaty:

telefonicznie:  33 497 15 95
e-mailowo:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
osobiście:    Wydział Dochodów Budżetowych, plac Ratuszowy 6 (budynek z pomarańczowymi oknami), II piętro, pok. 214

 


USŁUGI DODATKOWE, PSZOK:

informacja ws. PSZOK oraz usług dodatkowych transportu do PSZOK:
telefonicznie:  33 470 12 62
e-mailowo:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
na stronie www:    czystemiasto.bielsko-biala.pl/pszok, czystemiasto.bielsko-biala.pl/uslugi-dodatkowe
osobiście:    Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami) - IV piętro, pok. 404


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

informacja dla przedsiębiorców ws. Rejestru Działalności Regulowanej

telefonicznie:  33 470 12 62  
e-mailowo:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
na stronie www:  https://bielsko-biala.pl/wydzial-gospodarki-odpadami-jak-zalatwic-sprawe
osobiście:  Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), III piętro, pok. 315


 

Szczegółowe informacje, zakres zadań Wydziału Gospodarki Odpadami - kliknij tutaj