Inne formy zbiórki odpadów problemowych

Przeterminowane leki można oddać do PSZOK ul. Krakowska 315d, lub Straconki 1 lub wrzucić do specjalnych konfiskatorów, które znajdują się  w niektórych aptekach oraz punktach w naszym mieście również w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej - wykaz - pobierz tutaj

Elektrośmieci należy oddawać do PSZOK ul. Krakowska 315d, lub przy ul. Straconki 1 lub skorzystać z usług firm odbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Wykaz firm zajmujących się zbieraniem ZSEiE - pobierz tutaj

Gmina Bielsko-Biała organizuje również sezonowe zbiórki elektrośmieci w okresie wiosennym oraz jesiennym

ZBIÓRKI_ELEKTROŚMIECI_WIOSNA_2024

Odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych można oddać do PSZOK ul. Krakowska 315d i przy ul. Straconki 1 lub w trakcie tzw. wystawek przydomowych, przygotować do odbioru przed nieruchomością - zgodnie z harmonogramem - zobacz tutaj
(zabudowa jednorodzinna dwa razy do roku, zabudowa wielolokalowa cztery razy do roku)

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK przy ul. Krakowskiej 315d i przy ul. Straconki 1 przyjmują 6 dni w tygodniu odpady problemowe itp. z gospodarstw domowych. Więcej o działaniu PSZOK -   zobacz tutaj

 

Lista przedsiębiorców odbierających odpady, które nie są przyjmowane PSZOK - pobierz plik