• braku lub nieprawidłowego harmonogramu
  • braku odbioru odpadów komunalnych
  • niedostarczenia pojemników itp

a także reklamacje ws. niewłaściwego świadczenia usług przez PSZOK przyjmowane przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miejską w Bielsku-Białej w akcie prawa miejscowego.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez PSZOK oraz wszelkie skargi i wnioski zgłasza się:

1) w następujących terminach:

a) w sprawie nieprzyjęcia odpadów w PSZOK – w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia nieprzyjęcia odpadów w PSZOK,
b) w sprawie nieodebrania odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu – w terminie 5 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów,
c) w sprawie innych nieprawidłowości (np. braku dostarczenia pojemnika, worka) – w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości,

2) w następujących formach:

a) pisemnej, tj. pismo zawierające adres nieruchomości, której niewłaściwe świadczenie usług dotyczy, opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz przez niego podpisane należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub nadać w polskiej placówce pocztowej na adres: Wydział Gospodarki Odpadami Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała,
b) za pośrednictwem systemu obsługi zgłoszeń miasta Bielska-Białej - ZgłoszeniaBB (https://zgloszeniabb.pl/),

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy ePUAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszonej reklamacji można uzyskać :
- dzwoniąc do Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pod numer tel. 33 470 12 62,

lub
- wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.