NIERUCHOMOŚCI "MIESZANE" W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ:

I. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI I WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ UTRZYMANIE POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM I TECHNICZNYM

W zamian za opłatę, zgodnie z aktem prawa miejscowego (zobacz),  Miasto zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki (jeden wspólny komplet dla części zamieszkałej oraz części niezamieszkałej nieruchomości) według następujących zasad:

a) Zestaw pojemników i worków do segregacji:

 - dla nieruchomości zamieszkałej  do 6 osób:
--jeden pojemnik 240 l lub żółty/e worek/ki o pojemności 120 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - na zasadzie „worek za worek”,
--zielony/e worek/ki o pojemności do 120 l na SZKŁO - na zasadzie „worek za worek”,
--niebieski/e worek/ki o pojemności 120 l na PAPIER - na zasadzie „worek za worek”,
--jeden pojemnik 120 l na odpady BIO,
--jeden pojemnik 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU;

- dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób:
--dwa pojemniki 240 l lub żółty/e worek/ki o pojemności 120 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - na zasadzie „worek za worek”,
--zielony/e worek/ki o pojemności do 120 l na SZKŁO - na zasadzie „worek za worek”,
--niebieski/e worek/ki o pojemności 120 l na PAPIER - na zasadzie „worek za worek”,
--dwa pojemniki 120 l lub jeden 240 l na odpady BIO,
--dwa pojemniki 120 l lub jeden 240 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU;

- w przypadku, gdy pojemniki są niewystarczająe z uwagi na dużą ilość odpadów komunalnych powstających w części niezamieszkałej nieruchomości, wówczas zostaną one dostosowane indywidualnie,

 

b) dla nieruchomości ogrzewanej paliwem stałym – dodatkowo jeden pojemnik 110 l/120 l na POPIÓŁ,

c) dla nieruchomości posiadającej przydomowy ogródek - dodatkowo jeden brązowy worek o pojemności do 120 l na ODPADY ZIELONE - miesięcznie w okresie od kwietnia do października.

 

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach oraz workach w określonych kolorach, tj:

  • odpady z papieru – pojemniki/worki koloru niebieskiego,
  • odpady opakowaniowe ze szkła – pojemniki/worki koloru zielonego,
  • odpady metale i tworzywa sztuczne – pojemniki/worki koloru żółtego
  • odpady bio – pojemniki/worki koloru brązowego,
  • pozostałości po segregowaniu - pojemniki koloru czarnego.

 

II. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ:

a) PAPIER – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,

b) SZKŁO – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,

c) METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,

d) BIO – 1 raz na dwa tygodnie,

e) POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU – 1 raz na dwa tygodnie,

f) POPIÓŁ – 2 razy na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia oraz 1 raz na dwa miesiące kalendarzowe w okresie od 1 maja do 30 września,

g) MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE – 4 razy na rok kalendarzowy,

h) ODPADY ZIELONE - w ilości 3 worków o pojemności do 120 l miesięcznie - w okresie od 1 kwietnia do 31 maja; 1 worka o pojemności do 120 l miesięcznie - w okresie od 1 czerwca do 31 października oraz 4 worków o pojemności do 120 l
w listopadzie.

 

 III. PRZYJĘCIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W PSZOK, Z UWZGLĘDNIENIEM LIMITÓW

Limity dostarczanych odpadów do  PSZOK:

  • odpady remontowo-budowlane (gruz oraz odpady budowlane i rozbiórkowe) - 8 Mg (ton) w roku kalendarzowym.

Pozostałe odpady komunalne - bez limitu.

Więcej informacji - kliknij tutaj.

 

 IV. PRZYJĘCIE ODPADÓW KOMUNALNYCH TAKICH JAK: papier, matale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - W TAK ZWANYCH GNIAZDACH DZWONÓW

 

 V. PRZYJĘCIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W RAMACH ORGANIZOWANYCH MOBILNYCH ZBIÓREK - w wyznaczonych punktach i terminach

 

 VI. PRZYJĘCIE PRZETERMINOWANYCH LEKÓW W NIEKTÓRYCH APTEKACH

 

 VII. UTRZYMANIE POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM I TECHNICZNYM