Aktualne stawki opłat:

 

 

 

NIERUCHOMOŚCI CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁE, A CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁE
suma opłat obliczona odpowiednio dla części zamieszkałej i niezamieszkałej
CZĘŚĆ ZAMIESZKAŁA CZĘŚĆ NIEZAMIESZKAŁA
 1-osobowe gospodarstwo domowe  28,00 zł  Worek / Pojemnik 60 l 3,15 zł
 2-osobowe gospodarstwo domowe  56,00 zł  Worek / Pojemnik 120 l   6,30 zł
 3-osobowe gospodarstwo domowe  84,00 zł  Pojemnik 240 l  12,60 zł
 4-osobowe gospodarstwo domowe  108,00 zł  Pojemnik 1 100 l  58,00 zł
 5-osobowe gospodarstwo domowe  112,00 zł  Pojemnik 5 000 l  264,00 zł
 6-osobowe gospodarstwo domowe  114,00 zł  Pojemnik 7 000 l  370,00 zł
7 i więcej-osobowe gospodarstwo domowe  115,00 zł  Pojemnik 10 000 l  529,00 zł

 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy samodzielnie obliczyć w deklaracji:

Dla nieruchomości częściowo zamieszkałej, a częściowo niezamieszkałej:

suma opłat wyliczonych dla części zamieszkałej i części niezamieszkałej