Aktualne stawki opłat:

 

 

  NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
 Worek / Pojemnik 60 l  9,05 zł
 Worek / Pojemnik 120 l  18,10 zł
 Pojemnik 240 l  36,20 zł
 Pojemnik 1 100 l  165,90 zł
 Pojemnik 5 000 l  754,10 zł
 Pojemnik 7 000 l  1 055,80 zł
 Pojemnik 10 000 l  1 508,30 zł

 

 

 

 

Poprzednio obowiązujące stawki opłat:

Stawki opłat obowiązujące do 30 czerwca 2018 r. dla nieruchomości niezamieszkałych.

Tabela stawek DGO-2 (do 30.06.2018 r.) (PDF) »

Stawki opłat obowiązujące od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. dla nieruchomości niezamieszkałych.

Tabela stawek DGO-2 (od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.) (PDF) »

Stawki opłat obowiązujące od 1stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dla nieruchomości niezamieszkałych.

Tabela stawek DGO-2 (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) (PDF) »

 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy samodzielnie obliczyć w deklaracji:

 

Dla nieruchomości niezamieszkałej jako:

liczba pojemników na odpady komunalne  X  stawka opłaty za pojemnik  X  częstotliwość odbioru