Aktualne stawki opłat:

 

 

NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE I REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Roczna ryczałtowa stawka opłaty 165,00 zł

 

 

 

Poprzednio obowiązujące stawki opłat:

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla nieruchomości letniskowych i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Tabela stawek rocznych DGO-4 »

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy samodzielnie obliczyć w deklaracji.