NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE I REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE - usługi świadczone w ramach opłaty:

I. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI I WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

- worek/ki w kolorze niebieskim 120 l na PAPIER - na zasadzie „worek za worek”,
- worek/ki w kolorze zielonym do 120 l na SZKŁO - na zasadzie „worek za worek”,
- worek/ki w kolorze żółtym 120 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - na zasadzie „worek za worek”,
- jeden pojemnik 120 l lub worek/ki 120 l na odpady BIO - na zasadzie „worek za worek”,
- jeden pojemnik 120 l lub worek/ki 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU - na zasadzie „worek za worek”.

 

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach oraz workach w określonych kolorach, tj:

  • odpady z papieru – pojemniki/worki koloru niebieskiego,
  • odpady opakowaniowe ze szkła – pojemniki/worki koloru zielonego,
  • odpady metale i tworzywa sztuczne – pojemniki/worki koloru żółtego
  • odpady bio – pojemniki/worki koloru brązowego
  • pozostałości po segregowaniu - pojemniki koloru czarnego.

 

II. ODBIÓR, BEZPOŚREDNIO OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, ODPADÓW KOMUNALNYCH TAKICH FRAKCJI JAK:

a) PAPIER,

b) SZKŁO,

c) METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,

d) BIO,

e) POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU.

 

 III. PRZYJĘCIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W PSZOK, Z UWZGLĘDNIENIEM LIMITÓW

Limity dostarczanych odpadów do  PSZOK:

  • odpady remontowo-budowlane (gruz oraz odpady budowlane i rozbiórkowe) - 4 Mg (ton) w roku kalendarzowym.

Pozostałe odpady komunalne - bez limitu.

Więcej informacji - kliknij tutaj.

 

 IV. PRZYJĘCIE ODPADÓW KOMUNALNYCH TAKICH JAK: papier, matale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - W TAK ZWANYCH GNIAZDACH DZWONÓW

 

 V. PRZYJĘCIE PRZETERMINOWANYCH LEKÓW W NIEKTÓRYCH APTEKACH

 

 VI. UTRZYMANIE POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM I TECHNICZNYM