Deklaracja DGO-3 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (składa właściciel domu jednorodzinnego)

 • Deklaracje DGO-3 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-3 (wersja edytowalna - word) - pobierz

UWAGA! Pojemniki są przydzielane zgodnie z zasadami ustalonymi w akcie prawa miejscowego - zobacz

 

Załącznik DGO-W - do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składany przez spółki nieposiadające osobowości prawnej.

 • Załącznik DGO-W (pdf) - pobierz
 • Załącznik DGO-W (wersja edytowalna - word) - pobierzWzory pełnomocnictw:

 • UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »
 • OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »

 

 

NIEOBOWIĄZUJĄCE WZORY DEKLARACJI -  należy pobrać w przypadku, gdy zaistnieje konieczność złożenia deklaracji za okres wsteczny, natomiast obowiązujący wzór deklaracji nie przewiduje sposobu naliczenia opłaty, który wówczas obowiązywały:

 • Deklaracja DGO-3 - obowiazująca do 31.12.2020 r. - pobierz

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

 • osobiście - w pokoju nr 404, pl. Ratuszowy 5,
 • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała),
 • e-deklaracje za pomocą e-skrzynki podawczej UM - Deklaracje można złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP - kliknij tu epuap logo

Przydatne informacje - kliknij tutaj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga!

Aby prawidłowo wypełnić deklarację należy:

 1. pobrać właściwy plik
 2. zapoznać się dokładnie z objaśnieniami do deklaracji (w wersji pdf deklaracji)
 3. wypełnić starannie wszytkie pozycje formularza (niekompletnie lub nieprawidłowo wypełniona deklaracja skutkuje wezwaniem przez organ podatkowy do skorygowania deklaracji)
 4. zastosować odpowiednie stawki opłaty