Agenda_16.11.pdf

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas spotkania z mieszkańcami dotyczącego ewentualnej budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), - zwanego dalej RODO, informujemy iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała,
  2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu uczestnictwa w spotkaniu z mieszkańcami dotyczącym ewentualnej budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Udział w spotkaniu z mieszkańcami dotyczącym ewentualnej budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów stanowi jednoczesną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt c), lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  5. Dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi została zawarta umowa powierzenia danych. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt c).
  6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, - przy czym  możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Państwa danych osobowych.
  7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.