Terminy wnoszenia opłaty:

Podmioty zarządzające nieruchomościami zamieszkałymi w zabudowie wielorodzinnej, składające deklaracje DGO-1 uiszczają opłatę co miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata, tj.:
• za styczeń – do 20 lutego,
• za luty - do 20 marca,
• za marzec – do 20 kwietnia,
• za kwiecień – do 20 maja,
• za maj – do 20 czerwca,
• za czerwiec – do 20 lipca,
• za lipiec – do 20 sierpnia,
• za sierpień – do 20 września,
• za wrzesień – do 20 października,
• za październik – do 20 listopada,
• za listopad – do 20 grudnia,
• za grudzień – do 20 stycznia następnego roku.

 

Zasady uiszczania płatności:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminach określonych w uchwale Rady Miejskiej

Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji (ewentualnie z wydanej decyzji bądź zawiadomienia o zmianie stawek).

 

Numer konta do wnoszenia opłaty:

Właścicielom nieruchomości zostały dostarczone indywidualne nr kont bankowych.

W celu uzyskania indywidualnego nr konta bankowego prosimy o kontakt  z Wydziałem Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego.

Informacje o indywidualnych numerach kont:

e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5,

IV piętro, pok. 401

 

Do czasu otrzymania numeru konta opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również wpłacić na konto ogólne.

Nr ogólnego konta bankowego dla OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

23 1020 2313 0000 3002 1091 8573 (bank PKO BP)

Niezbędne jest szczegółowe uzupełnienie tytułu wpłaty:
opłata za gospodarowanie odpadami
za miesiące: ... za rok:...
imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację
adres nieruchomości, której deklaracja dotyczy