Zachęcamy do zapoznania się z artykułem"Energia drzemiąca w odpadach", który ukazał się w Przeglądzie Komunalnym, nr 12/2020.

 

Czytaj artykuł (pdf) »

Aglomeracja Beskidzka generuje 100 tys. ton odpadów rocznie, które można przekazać do ekospalarni.

Składowanie odpadów pozostających po sortowaniu znacznie podrożało.

Dlatego też w Aglomeracji Beskidzkiej rozpoczęły się rozmowy na temat powstania ekologicznej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów.

Ekospalarnia to szansa dla mieszkańców na zatrzymanie dużych podwyżek w opłatach - mówi Wiesław Pasierbek, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

- Za każdą tonę zdeponowanych na składowisku odpadów bielski Zakład Gospodarki Odpadami odprowadza już 270 zł.

To również bardzo istotny element nowoczesnego, proekologicznego systemu gospodarki odpadami. Dzięki ekospalarni zmniejszymy ilość śmieci składowanych na wysypisku, z których uwalnia się do atmosfery szkodliwy metan.