W zamian za opłatę, zgodnie z aktem prawa miejscowego (zobacz),  Miasto zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki według następujących zasad:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, A TAKŻE SZEREGOWEJ, JEŻELI ODPADY NIE SĄ GROMADZONE WE WSPÓLNEJ ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ

a) Zestaw pojemników i worków do segregacji:

 - dla nieruchomości zamieszkałej  do 6 osób:
--jeden pojemnik 240 l lub żółty/e worek/ki o pojemności 120 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - na zasadzie „worek za worek”,
--zielony/e worek/ki o pojemności do 120 l na SZKŁO - na zasadzie „worek za worek”,
--niebieski/e worek/ki o pojemności 120 l na PAPIER - na zasadzie „worek za worek”,
--jeden pojemnik 120 l na odpady BIO,
--jeden pojemnik 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU;

- dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób:
--dwa pojemniki 240 l lub żółty/e worek/ki o pojemności 120 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - na zasadzie „worek za worek”,
--zielony/e worek/ki o pojemności do 120 l na SZKŁO - na zasadzie „worek za worek”,
--niebieski/e worek/ki o pojemności 120 l na PAPIER - na zasadzie „worek za worek”,
--dwa pojemniki 120 l na odpady BIO,
--dwa pojemniki 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU;

 

b) dla nieruchomości ogrzewanej paliwem stałym – dodatkowo jeden pojemnik 110 l/120 l na POPIÓŁ,

c) dla nieruchomości posiadającej przydomowy ogródek - dodatkowo jeden brązowy worek o pojemności do 120 l na ODPADY ZIELONE - miesięcznie w okresie od kwietnia do października.

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ I SZEREGOWEJ, GDZIE ODPADY SĄ GROMADZONE WE WSPÓNEJ ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ

Liczba i rodzaj dostarczonych pojemników będzie ustalana indywidualnie przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej w porozumieniu z właścicielem, zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielnią Mieszkaniową, przy czym minimalne i maksymalne rozmiary pojemników zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej (zobacz)

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Od dnia 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki/kontenery/worki we własnym zakresie, zgodnie ze złożoną deklaracją.

 

NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE I REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

- worek/ki w kolorze niebieskim 120 l na PAPIER - na zasadzie „worek za worek”,
- worek/ki w kolorze zielonym do 120 l na SZKŁO - na zasadzie „worek za worek”,
- worek/ki w kolorze żółtym 120 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - na zasadzie „worek za worek”,
- jeden pojemnik 120 l lub worek/ki 120 l na odpady BIO - na zasadzie „worek za worek”,
- jeden pojemnik 120 l lub worek/ki 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU - na zasadzie „worek za worek”.