Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów pojemniki oraz worki na odpady zbierane selektywnie muszą być w określonych kolorach wymienionych w wyżej wymienionym  rozporządzeniu tj:

  • odpady z papieru – pojemniki/worki koloru niebieskiego,
  • odpady opakowaniowe ze szkła – pojemniki/worki koloru zielonego,
  • odpady metale i tworzywa sztuczne – pojemniki/worki koloru żółtego,
  • odpady bio – pojemniki/worki koloru brązowego,

 

Wyżej wymienione rozporządzenie na terenie
Bielska-Białej wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku