Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej szkołą nie tylko ekonomiczną, ale również ekologiczną. Grupa uczniów pod nazwą „Pożeracze elektrośmieci”, prowadzi szereg działań w zakresie ochrony środowiska. Ich celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

 

W ramach organizowanego przez European Recycling Platform ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Drugie życie elektrośmieci”, w pierwszym etapie grupa ta zajmuje 5. miejsce w Polsce. Dotychczas uczniowie przygotowali krótki reportaż dotyczący niebezpieczeństwa jakie stanowią niewłaściwie segregowane. elektrośmieci pt.
„Eko-Express”, który dostępny jest na stronach internetowych. Teraz czas na dzielenie się wiedzą zdobyta w czasie pierwszego etapu z mieszkańcami miasta. W dniach 23-26 marca 2015 r.  grupa „Pożeraczy elektrośmieci” przeprowadził w kilku bielskich szkołach podstawowych i przedszkolach warsztaty ekologiczne dotyczące segregacji odpadów i działań na rzecz ochrony środowiska.

Uczniowie są w trakcie opracowywania konkursu dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, którego wyniki zostaną ogłoszone 22 kwietnia 2015 r. podczas Międzynarodowego Dnia Ziemi.  Uczniowie organizują w tym dniu happening ekologiczny „O środowisko dbam, więc elektrośmieci zbieram!”, który odbędzie się w Parku im. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej. Planują zorganizować zbiórkę zużytych baterii, występy lokalnych zespołów i uczniów ze szkoły oraz szereg innych atrakcji dla najmłodszych. Podczas tego happeningu promowane będą zachowania pro-ekologiczne.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej objął patronatem współpracę z uczniami i wspiera merytorycznie uczniów.

Grupa uczniów pod nazwą „Pożeracze elektrośmieci”, prowadzi szereg działań w zakresie ochrony środowiska

 

Więcej szczegółowych informacji o podejmowanych przez grupę działaniach znajduje się na prowadzonej przez uczniów stronie pod adresem: kliknij tutaj