Uprzejmie informujemy,  że w Wielką Sobotę tj. w dniu 20 kwietnia 2019 r. PSZOK-i przy ul. Krakowskiej 315 D oraz ul. Straconki 1, jak również ZGO S.A. będą nieczynne.

W związku z nową uchwałą nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, która wchodzi w życie dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz podpisaniem umowy z nowym Wykonawcą zamówienia na usługi dodatkowe będą przyjmowane od dnia 9 kwietnia 2019 r.

Na stronie www.czystemiasto.bielsko-biala.pl zostały opublikowane nowe wzory formularzy zamówienia usług dodatkowych.

Formularze, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przed tym terminem  lub zostaną złożone na nieaktualnych drukach nie będą realizowane.


Wznowienie świadczenia usług dodatkowych na nowych zasadach nastąpi od dnia 9 kwietnia 2019 r., a szczegółowe informacje o zasadach realizowania usług dodatkowych wraz z nowymi wzorami formularza znajdują się w zakładce „Usługi dodatkowe”.

W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 8 czerwca 2019 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma BIOSYSTEM S.A. przeprowadzi zbiórki elektrośmieci. Na terenie naszego miasta we wskazane dni odbędą się 32 zbiórki w wyznaczonych miejscach.

Z niepokojem obserwujemy tendencję wzrostową otrzymywanych od firmy wywozowej sygnałów, że w altanach śmietnikowych będących miejscem gromadzenia odpadów przez mieszkańców budynków wielorodzinnych odpady nie są zbierane zgodnie z obowiązującymi zasadami selektywnej zbiórki. Aktualnie, w razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy, pracownicy firmy SUEZ Bielsko-Biała S.A. przyklejają specjalne naklejki na pojemniki. Czerwona „smutna buzia” oznacza, iż w danym pojemniku znajdowały się odpady nieprawidłowej frakcji. Taka czerwona naklejka jest formą ostrzeżenia dla mieszkańców, jednakże zdarzają się altany, gdzie pomimo naklejki nie odnotowano żadnej poprawy w segregacji odpadów. Dlatego aktualnie przygotowywane są w tej sprawie pisma informacyjne dla zarządców nieruchomości/spółdzielni mieszkaniowych, gdzie takie przypadki odnotowano.

W przypadku braku poprawy jakości segregacji kolejnym krokiem będzie informacja o konieczności złożenia deklaracji uwzględniającej wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami przewidzianej w przypadku niezachowania zasad selektywnej zbiórki.

W przypadku niezłożenia, pomimo otrzymanej informacji, korekty deklaracji i niewniesienia wyższej opłaty za miesiące w których stwierdzono nieselektywną zbiórkę,  będą  wszczynane  postępowania podatkowe mające na celu określenie wyższej opłaty, którą będą  ponosić wszyscy mieszkańcy korzystający z altany śmietnikowej stanowiącej miejsce gromadzenia odpadów dla budynku, w którym zamieszkują.

W celu uniknięcia takich sytuacji apelujemy do mieszkańców o dołożenie starań w zakresie przestrzegania ustalonych zasad selektywnej zbiórki, a do zarządców budynków i służb porządkowych spółdzielni o zwracanie uwagi na stan odpadów przygotowanych do odbioru.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCHSkrócony tekst ogłoszenia – pełny tekst ogłoszenia dostępny w formacie pdfPrezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.175.2019.GO z dnia 13 lutego 2019 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 1 marca 2019 r. do 7 marca 2019 r.Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta, właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bielska-Białej oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3, pl. Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Waldemar Jędrusiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

 

ODBIÓR CHOINEK:

ŻYWE – należy przygotować do odbioru wraz z frakcją BIO

SZTUCZNE – należy przygotować do odbioru wraz z frakcją METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Choinki należy wystawiać bez ozdób, światełek, a jeśli była  w doniczce to bez gleby i doniczki. Choinki będą odbierane zgodnie z harmonogramem wywozów danej frakcji odpadów. Drzewka można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 315d lub ul. Straconki 1.

 

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2018 r. kasy Urzędu Miejskiego będą czynne do godz. 12.00.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek – Wigilia) Urząd Miejski w Bielsku-Białej będzie nieczynny.
Po Świętach, 27 i 28 grudnia oraz w Sylwestra 31 grudnia 2018 r. pracujemy w zwykłych godzinach urzędowania - zobacz tu

Wszystkim Mieszkańcom naszego Miasta życzymy zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

Trwa rozsyłanie harmonogramów odbioru odpadów na 2019 rok. W kopercie wraz z harmonogramem odbioru dla nieruchomości zamieszkałych znajduje się komplet 7 worków na rok 2019 na odpady zielone, oznaczonych kodami QR przyporządkowanymi do poszczególnych nieruchomości.

W przypadku nieotrzymania do końca roku takiej przesyłki proszę fakt ten zgłaszać w terminie 10 dni roboczych (czyli do 15 stycznia 2019 r.)
- mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
- pisemnie na adres: Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała.

W związku z optymalizacją tras odbioru odpadów wprowadzonych przez firmę wywozową do harmonogramów na 2019 rok, na niektórych nieruchomościach mogą pojawić się jednorazowo dłuższe przerwy pomiędzy ostatnim odbiorem danej frakcji odpadów w grudniu i pierwszym odbiorem w styczniu nowego roku. Dla takich nieruchomości wraz z harmonogramem do wysyłanej koperty zapakowano dodatkowe worki na Szkło, Papier lub Metale i tworzywa sztuczne, w których można zgromadzić ewentualny nadmiar odpadów powstały w związku z tym jednorazowym wydłużeniem odstępu między odbiorami. Nadwyżkę odpadów można także gromadzić we własnych workach i wystawiać do odbioru w terminach wynikających z harmonogramu odbiorów. Wszystkie takie odpady zostaną odebrane w pierwszym terminie dla danej frakcji wynikającym z nowego harmonogramu.

Niezależnie od powyższego worki na Papier i Szkło są dostarczane sukcesywnie przez cały rok, przy odbiorze tych odpadów na zasadzie „worek za worek”.

Wykonawca odbioru odpadów wyjaśnił, że dokonane zmiany mają na celu poprawę terminowości odbioru i jakości świadczonych usług.
Za niedogodności wynikające z dłuższych przerw w odbiorze odpadów przepraszamy.

Prosimy o wystawienie przed posesję lub w miejscu do tego wyznaczonym (wskazanym w deklaracji) pojemników/zawiązanych worków z odpadami w dniu wywozu przed godziną 5:00 rano. Kartony niemieszczące się w worku należy złożyć na płasko i związać/skleić taśmą.