Konkursy pod nazwą „KOMPOSTOWNIK W OGRODZIE” (skierowany do szkół gimnazjalnych) oraz „ODPADY NIEBEZPIECZNE W DOMU” (skierowany do szkół ponadgimnazjalnych) zostały rozstrzygnięte. Celem konkursów było podniesienie edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych oraz promowanie selektywnego zbierania odpadów.

 

Komisja Konkursowa dokonała wyboru następujących prac:

I. Konkurs „KOMPOSTOWNIK W OGRODZIE”

Miejsce I – Joanna Krzuś z Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego

Atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundował Sky Recycling System Sp. z o.o.