Zapraszamy do udziału w konkursach, uszczniów Szkół podstawowych klas I-IV oraz Szkół średnich na terenie Miasta Bielska-Białej. Tematy konkursów związane są z selektywną zbiórką odpadów. Polegają na wykonaniu prac o różnorodnych formach wyrazu opisanych szczegółowo w poniższych kategoriach.

Konkursy zostały zorganizowane w ramach prowadzonych działań wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegających na edukacji w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi

KATEGORIE:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY OD I-IV :

- Konkurs polega na indywidualnym wykonaniu przez ucznia klasy I-IV szkoły podstawowej kolorowanki edukacyjnej pn.: “Wszystkie kolory segregacji”

2. SZKOŁY ŚREDNIE:

- Konkurs polega na indywidualnym przygotowaniu przez ucznia szkoły średniej krótkiego filmu edukacyjnego pn.: “Wszystkie kolory segregacji” - Bielsko-Biała w porządku”

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w poniższych regulaminach.
Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

Regulamin konkursu SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-IV  »
Załącznik nr 1 »
Załącznik nr 2 »

Regulamin konkursu SZKOŁY ŚREDNIE »
Załącznik nr 1 »
Załącznik nr 2 »
Załącznik nr 3 »
Załącznik nr 4 »