Konkurs pod nazwą „DOBRE RADY – KOMPOSTUJ ODPADY” skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Bielska-Białej.

Celem konkursu jest kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych, promowanie przydomowego kompostowania odpadów zielonych, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz właściwego postępowania z odpadami mokrymi.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu zostaną ufundowane przez  sponsorów.

Poza tym, szkoła, której uczeń zdobędzie I miejsce otrzyma nagrodę główną w postaci np. sprzętu sportowego lub elektronicznego.

 

Konkurs w przedszkolach i szkołach będzie trwał od 16 lutego do 31 marca 2015 r.

Szkoły uczestniczące w konkursie, zostaną listownie powiadomione o jego wynikach oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród.

 

Informacja o odpadach zielonych

 

Regulamin Przedszkole

 

Regulamin Szkoły Podstawowe

 

Regulamin Szkoły Gimnazjalne

 

Regulamin Szkoły Ponadgimnazjalne

 

Oświadczenie zał. nr 1

 

Oświadczenie zał. nr 2