W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) informujemy, że obecnie trwa proces zbierania opinii od Rad Osiedli reprezentujących mieszkańców danych osiedli odnośnie lokalizacji dla takiego punktu.

Jest to wstępny etap poprzedzający wybór ewentualnej lokalizacji, w której w przyszłości mógłby powstać dla mieszkańców PSZOK. Nie ma obecnie mowy o przesądzonej lokalizacji.

Należy podkreślić, że nieprawdziwe są rozpowszechniane w opinii publicznej  informacje, iż PSZOK będzie wysypiskiem śmieci, które będzie „przyciągało chuliganów, bezdomnych zbierających odpady, co może zagrażać dzieciom oraz być czynnikiem demoralizującym młodzież”. Nieprawdą jest również, że miejsce to spowoduje „dewastację walorów przyrodniczych i krajobrazowych wskazanych lokalizacji”. PSZOK to nie wysypisko, śmietnik, ani zakład przetwarzania odpadów. To punkt usługowy (monitorowany, zamknięty, ogrodzony, obsługiwany przez pracowników), w którym w określonych godzinach przyjmowane będą, za okazaniem dowodu osobistego lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niepotrzebne już sprzęty i inne odpady przywiezione z naszych domów, ogrodów i mieszkań.

Ewentualny lokalny PSZOK zostanie utworzony na utwardzonym, ogrodzonym i oświetlonym, a także otoczonym zielenią placu, na którym będzie znajdowało się zaplecze administracyjno – socjalne oraz kilka kontenerów, do których pod nadzorem pracownika PSZOK przyjmowane będą tylko niektóre odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, które zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej muszą być dostarczane przez mieszkańców do PSZOK, np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD (komputery, pralki, lodówki, roboty kuchenne, urządzenia i zabawki na baterie), odpady wielkogabarytowe (meble, szafy, tapczany, dywany, wanny itp.), leki, chemikalia, farby, lakiery, baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki, opony i inne odpady niebezpieczne dla środowiska naturalnego, odpady problemowe, w tym np. zniszczone i niepotrzebne parasole, odzież, kapelusze, paski, obuwie, torebki, walizki, sprzęt sportowy,odpady zielone (tylko trawa, liście, gałęzie), popiół w workach, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów mieszkań (gruz, resztki tynku, kafelki, puszki po farbach, klejach, pędzle, taśmy, wiadra) oraz surowce wtórne typu makulatura itp.

Do PSZOK nie będą przyjmowane żadne „śmieci”, czyli te odpady, które normalnie oddajemy w systemie suche/mokre. PSZOK nie będzie zakładem przetwarzającym odpady komunalne. Na jego terenie nie będzie sortowni, kompostowni, punktu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, czy odpadów budowlanych. Nie będą również w tym miejscu składowane żadne odpady, dlatego też nie można tu mówić o uciążliwości zapachowej. Również, ze względu na to, iż do PSZOK odpady można przywozić tylko samochodem do 3,5 t, nie może być mowy o nadmiernej uciążliwości spowodowanej hałasem, czy dużymi samochodami. PSZOK porównywać raczej należy z parkingiem całodobowo strzeżonym, na którym zamiast samochodów ustawione są kontenery, a nie z altaną śmietnikową, czy wysypiskiem.

Przyjęte bezpłatnie od mieszkańców Bielska-Białej do PSZOK wskazane wyżej rodzaje odpadów, po napełnieniu kontenera będą wywożone do ZGO S.A. celem ich prawidłowego zagospodarowania.

Poniżej proponowane ewentualne lokalizacje dla PSZOK przedstawione Radom Osiedli do zaopiniowania:

a) dla północnej części miasta:

dz. 4395/44 i dz. 4395/45, obręb Lipnik ul. Konwaliowa (na terenie składu materiałów budowlanych i drogowych),
dz. 361/4, obręb Komorowice Śląskie ul. Opłotek (w sąsiedztwie istniejącego zakładu produkcyjnego),

b) dla zachodniej części miasta, alternatywne lokalizacje dla PSZOK przy ul. Skrzydlewskiego:

dz. 109, dz. 110 i dz. 161, obręb Wapienica ul. Dzwonkowa (w okolicy pętli autobusowej),
dz. 1847/19, obręb Międzyrzecze Górne ul. Szyprów (w sąsiedztwie nieczynnej ciepłowni w Wapienicy),
dz. 413/3 i dz. 413/4,  obręb Aleksandrowice ul. Stawowa (na ok. 0,10 ha fragmencie terenu w sąsiedztwie „Biedronki” w okolicy planowanego zjazdu w związku z przebudową ul. Cieszyńskiej),

c) dla południowej części miasta

dz. 142/39, obręb Lipnik przy ul. Leszczyńska/Straconki (w okolicy ronda przy GEMINI, przy granicy z torami kolejowymi).

 

Prezentacja PSZOK

Jak wygląda, dlaczego został utworzony i wiele innych ciekawych informacji-kliknij tutaj