W dniu 22 marca 2016 roku na Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwały regulujące zasady gospodarki odpadami w naszym mieście. W związku z tym od 1 lipca 2016 roku w Bielsku-Białej nastąpią zmiany w obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Na terenie miasta zostanie wprowadzona obowiązkowa selektywna zbiórka szkła na  wszystkich nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

            Zmiany te są konieczne ze względu na ciągle rosnące wymagania unijne w zakresie osiągania odpowiednich poziomów odzysku surowców wtórnych.
                Od lipca 2016 roku mieszkańcy domów jednorodzinnych i szeregowych a także właściciele domków  letniskowych będą oddawać opakowania szklane w specjalnie do tego przeznaczonych workach na szkło, które zostaną dostarczone przez firmę wywozową. Do takich worków należy wkładać wszelkie szkło opakowaniowe: butelki i słoiki po napojach i żywności oraz opakowania szklane po kosmetykach i chemii gospodarczej. Nie należy tłuc szkła przed wrzuceniem do worka. Wyrzucane opakowania szklane, powinny być czyste, bez zakrętek, obręczy, kapsli, czy korków. Nie wolno jednak wrzucać porcelany, ceramiki, szkła żaroodpornego, szkła stołowego, fajansu, szkła okularowego. Te odpady, tak jak do tej pory, należy wrzucać do Suchych. Do PSZOK należy oddawać szyby okienne, lustra i inne odpady niebezpieczne typu  lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, żarówki, reflektory, ekrany oraz szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałą zawartością.
         Szkło i inne surowce wtórne można także oddawać do PSZOK -ów zlokalizowanych na terenie naszego miasta tj. na ul. Krakowskiej 315 d oraz ul. Straconki 1 ( koło Gemini Park).

Więcej informacji już wkrótce.