W związku z wprowadzeniem w całym kraju nowych zasad segregacji odpadów komunalnych u źródła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19)., od dnia 1 lipca 2018 r. w Bielsku-Białej obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych.

Nowy system segregacji odpadów komunalnych polegać będzie na gromadzeniu odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji:

  • Papier,
  • Szkło,
  • Metale i tworzywa sztuczne,
  • BIO,
  • Pozostałości po segregowaniu.

W związku z powyższym, WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (nieruchomości, na których znajduje się np.: biuro, hurtownia, zakład handlowy, usługowy, produkcyjny, targowisko, lokal gastronomiczny, gabinet lekarski, przychodnia, hotel lub inna placówka noclegowa, przedszkole, szkoła lub inna placówka oświatowa, urząd, instytucja, szpital, obiekt sportowy, cmentarz, dom w budowie) zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji DGO-2 w terminie:

1) do dnia 16 marca 2018 r.

- dotyczy ulic, których nazwy rozpoczynają się cyfrą albo literą od „A” do „Ł”,

2) do dnia 30 marca 2018 r.

- dotyczy ulic, których nazwy rozpoczynają się literą od „ M” do „Ż”.

NOWE DRUKI DEKLARACJI DGO-2 zostaną udostępnione na stronie internetowej www.czystemiasto.bielsko-biala.pl w zakładce „Opłaty i formalności” od dnia 1 lutego 2018 r.

Szczegółowa informacja dotycząca miejsc składania deklaracji oraz nowych stawek opłaty zostanie zamieszczona w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. na stronie internetowej:
www.czystemiasto.bielsko-biala.pl