Począwszy od 1 października bieżącego roku Urząd Miejski w Bielsku-Białej będzie przeprowadzał kontrole złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem liczby osób, za które opłata jest ponoszona.

Jeśli zatem jesteś mieszkańcem Bielska-Białej i w ostatnim czasie urodziło Ci się dziecko, założyłeś działalność gospodarczą lub zmieniła się liczba osób mieszkających w Twoim domu czy mieszkaniu pamiętaj o konieczności złożenia deklaracji.

Więcej informacji znaleźć można w zakładce „Opłaty i formalności”. Niezłożenie deklaracji skutkuje karą grzywny.