Zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym właściciele  domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

         Skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia wymaga złożenia stosownej deklaracji do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

- deklaracja DGO-3  - składana jest dla nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym:

 

- deklaracja DGO-5 - składana jest dla nieruchomości "mieszanej", czyli takiej która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 

Ze zniżki skorzystać mogą wyłącznie właściciele nieruchomości jednorodzinnych.

Właścicielom nieruchomości, którzy skorzystają z ulgi nadal przysługuje prawo do pojemnika oraz odbioru frakcji BIOODPADY. 

Grafika - kompensuj odpady