Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że rozpoczęto proces konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 3  do 9 października  2015 r.

              W związku z koniecznością dostosowania obowiązujących aktów prawa miejscowego do zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie obowiązku wyodrębnienia kategorii domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku i określenia dla nich rocznej ryczałtowej stawki opłaty oraz zakresu usług świadczonych w ramach ponoszej opłaty, przygotowano odpowiednie projekty uchwał Rady Miejskiej regulujące powyższe kwestie.

             Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez właścicieli nieruchomości (w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) położonych
na terenie Miasta Bielska-Białej, zarządców Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Miasta
Bielska-Białej oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                 Z projektami uchwał i przyjętymi w nich rozwiązaniami, w tym wysokością rocznej ryczałtowej stawki opłaty, można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Tam również można pobrać formularz konsultacji.
                Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3,
Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.