Aby pozbyć się żywej choinki należy wystawić ją (bez doniczki i ozdób choinkowych) koło pojeminika na odpady Mokre w dniu odbioru odpadów Mokrych.
Sztuczne stroiki, donice i ozdoby choinkowe należy wyrzucić do odpadów Suchych, sztuczne choinki wystawić obok pojemnika na odpady Suche.
Tak przygotowane do odbioru drzewka świąteczne odbierze SITA ZOM S.A.