Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej informuje, iż wzorem lat poprzednich w listopadzie br. zorganizowany zostanie interwencyjny odbiór odpadów zielonych (liści) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach przedmiotowej akcji Wykonawca odbierze z każdej nieruchomości zamieszkałej nie więcej niż cztery worki o pojemności do 120 l. Liście zapakowane we własne worki (obojętne jakiej firmy, przeźroczyste lub opisane kartką z napisem "liście") należy przygotować do odbioru w miejscu łatwo dostępnym i widocznym przed nieruchomością. Większa liczba worków ponad limit nie zostanie odebrana.
Data odbioru liści i zasady wystawiania liści znajdują się na każdym papierowym harmonogramie wysłanym do właściciela nieruchomości.
Datę odbioru liści można również znaleźć na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem:
http://www.sita.bielsko.pl/harmonogram-odbioru-odpadow