UWAGA!

 

Od dnia 14 stycznia 2014 r. obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Formularze deklaracji dostępne są w zakładce „zanim podpiszesz deklaracje”.

 

W celu pobrania deklaracji kliknij tutaj

 

 

 

Deklarację na nowych formularzach zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości w  następujących przypadkach:

-          od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

-          nastąpiła zmiana danych będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe, zmiana liczby gospodarstw domowych, zmiana sposobu gromadzenia odpadów, zmiana rodzaju nieruchomości, zmiany liczby odbiorów pojemników/kontenerów – w przypadku nieruchomości niezamieszkałych),

-          złożenia korekt.