W zamian za opłatę, zgodnie z aktem prawa miejscowego (zobacz),  Miasto zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki według następujących zasad:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, A TAKŻE SZEREGOWEJ, JEŻELI ODPADY NIE SĄ GROMADZONE WE WSPÓLNEJ ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ

a) Zestaw pojemników i worków do segregacji (wg stawki opłaty dla selektywnej zbiórki) albo pojemnik na odpady zmieszane (wg stawki opłaty dla nieselektywnej zbiórki):

- dla nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 3 osoby:
--jeden pojemnik 120 l lub żółty/e worek/ki o pojemności 120 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – na zasadzie „worek za worek”,
--zielony/e worek/ki o pojemności do 120 l na SZKŁO - na zasadzie „worek za worek”,
--niebieski/e worek/ki o pojemności 120 l na PAPIER - na zasadzie „worek za worek”,
--jeden pojemnik do 120 l na odpady BIO,
--jeden pojemnik 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU,
--albo jeden pojemnik 120 l na ODPADY ZMIESZANE;

 

- dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 do 6 osób:
--jeden pojemnik 240 l lub żółty/e worek/ki o pojemności 120 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - na zasadzie „worek za worek”,
--zielony/e worek/ki o pojemności do 120 l na SZKŁO - na zasadzie „worek za worek”,
--niebieski/e worek/ki o pojemności 120 l na PAPIER - na zasadzie „worek za worek”,
--jeden pojemnik 120 l na odpady BIO,
--jeden pojemnik 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU,
--albo jeden pojemnik 240 l na ODPADY ZMIESZANE;

- dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób:
--dwa pojemniki 240 l lub żółty/e worek/ki o pojemności 120 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - na zasadzie „worek za worek”,
--zielony/e worek/ki o pojemności do 120 l na SZKŁO - na zasadzie „worek za worek”,
--niebieski/e worek/ki o pojemności 120 l na PAPIER - na zasadzie „worek za worek”,
--dwa pojemniki 120 l na odpady BIO,
--dwa pojemniki 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU,
--albo dwa pojemniki 240 l na ODPADY ZMIESZANE;

b) dla nieruchomości ogrzewanej paliwem stałym – dodatkowo jeden pojemnik 110 l/120 l na POPIÓŁ,

c) dla nieruchomości posiadającej przydomowy ogródek - dodatkowo jeden brązowy worek o pojemności do 120 l na ODPADY ZIELONE - miesięcznie w okresie od kwietnia do października

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ I SZEREGOWEJ, GDZIE ODPADY SĄ GROMADZONE WE WSPÓNEJ ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ

Zestaw pojemników i worków do segregacji (wg stawki opłaty dla selektywnej zbiórki) albo pojemniki na odpady zmieszane (wg stawki opłaty dla nieselektywnej zbiórki). Liczba i rodzaj dostarczonych pojemników będzie ustalana indywidualnie przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej w porozumieniu z właścicielem, zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielnią Mieszkaniową, przy czym minimalne i maksymalne rozmiary pojemników zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej (zobacz)

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Zestaw pojemników i/lub worków do segregacji (wg stawki opłaty za  pojemnik danego rodzaju dla selektywnej zbiórki) albo pojemniki na odpady zmieszane (wg stawki opłaty za pojemnik danego rodzaju dla nieselektywnej zbiórki), w oparciu o złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym określono następujący katalog pojemników/worków:


a) dla frakcji odpady BIO:
- pojemniki o pojemności 60 l,
- pojemniki o pojemności 80 l,
- pojemniki o pojemności 120 l,

b) dla frakcji PAPIER oraz frakcji METALE I TWORZYWA SZTUCZNE:
- pojemniki o pojemności 120 l lub worki 120 l o odpowiedniej kolorystyce,
- pojemniki o pojemności 240 l,
- pojemniki o pojemności 1100 l,
- pojemniki typu "dzwon" o pojemności 1,5 m3
- kontenery o pojemności 5 m3,
- kontenery o pojemności 7 m3,
- kontenery o pojemności 10 m3,

c) dla frakcji SZKŁO:
- pojemnik o pojemności 120 l lub worki do 120 l w kolorze zielonym,
- pojemnik typu "dzwon" o pojemności 1,5 m3,


d) dla frakcji POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU:
- pojemniki o pojemności 60 l,
- pojemniki o pojemności 80 l,
- pojemniki o pojemności 120 l,
- pojemniki o pojemności 1100 l,

albo


e) dla odpadów ZMIESZANYCH:
- pojemniki o pojemności 120 l,
- pojemniki o pojemności 240 l
- pojemniki o pojemności 1100 l,
- kontenery o pojemności 5,0 m3,
- kontenery o pojemności 7,0 m3,
- kontenery o pojemności 10,0 m3,

a dla nieruchomości ogrzewanej paliwem stałym na frakcję POPIÓŁ:

f) pojemniki o pojemności 110 l,

NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE I REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

- dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
- worek/ki w kolorze niebieskim 120 l na PAPIER - na zasadzie „worek za worek”,
- worek/ki w kolorze zielonym do 120 l na SZKŁO - na zasadzie „worek za worek”,
- worek/ki w kolorze żółtym 120 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - na zasadzie „worek za worek”,
- jeden pojemnik 120 l lub worek/ki 120 l na odpady BIO - na zasadzie „worek za worek”,
- jeden pojemnik 120 l lub worek/ki 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU - na zasadzie „worek za worek”,
- albo jeden pojemnik 240 l lub worek/ki 120 l na ODPADY ZMIESZANE - na zasadzie „worek za worek”;

- dla rodzinnych ogrodów działkowych (ROD):

a) składających się z 1-60 działek:
- jeden pojemnik 240 l na PAPIER,
- jeden pojemnik 120 l lub jeden pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 na SZKŁO,
- jeden pojemnik 240 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
- jeden pojemnik 120 l na odpady BIO,
- jeden pojemnik 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU,
- albo jeden pojemnik 240 l na ODPADY ZMIESZANE;

b) składających się z 61-100 działek:
- jeden pojemnik 240 l na PAPIER,
- dwa pojemniki 120 l lub jeden pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 na SZKŁO,
- dwa pojemniki 1100 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
- cztery pojemniki 120 l na odpady BIO,
- cztery pojemniki 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU,
- albo jeden pojemnik 1100 l na ODPADY ZMIESZANE;

c) składających się ze 101 i więcej działek:
- dwa pojemniki 240 l na PAPIER,
- jeden pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 na SZKŁO,
- cztery pojemniki 1100 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
- sześć pojemników 120 l na odpady BIO,
- sześć pojemników 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU,
- albo jeden kontener 7,0 m3 na ODPADY ZMIESZANE,