UWAGA! NOWOŚĆ!

Oprócz dotychczasowego harmonogramu odbioru na stronie www, dodatkowo SUEZ Bielsko-Biała S.A. - wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Bielska-Białej, udostępnił aplikację mobilną INFO SUEZ, dzięki której możemy, po odpowiednich ustawieniach,  otrzymywać powiadomienia o nadchodzących odbiorach odpadów z naszej posesji oraz szereg innych informacji związanych z gospodarką odpadami w Bielsku-Białej.
W aplikacji możemy również znaleźć w razie wątpliwości odpowiedzi  jak segregować wg nowych zasad obowiązujących od 1 lipca 2018 r. - bowiem teraz dotychczasowy  
internetowy "segregator odpadów" dostępny na stronie www SUEZ Bielsko-Biała S.A.  (internetowy segregator odpadów) jest dostępny w aplikacji mobilnej.

Aplikacja INFO SUEZ dla systemów ANDROID oraz iOS dostępna  jest bezpłatnie w sklepach Google Play oraz App Store.

Do 30 czerwca odpady powstałe w naszych domach segregowaliśmy: SUCHE / MOKRE / SZKŁO a od 1 lipca segregujemy: PAPIER / METALE I TWORZYWA SZTUCZNE / SZKŁO / BIO / POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU.

Jak segregować w okresie przejściowym, pomiędzy ostatnim odbiorem w czerwcu, zmianą nazw pojemników, dostarczeniem nowych worków, a pierwszym odbiorem w lipcu obrazuje poniższa tabela:

nazwa pojemnika/worka*
w poprzednim systemie segregacji
nazwa pojemnika/worka*
w nowym systemie segregacji
w okresie od ostatniego odbioru
do 30 czerwca
wrzucamy odpady:
w okresie od 1 lipca
do pierwszego odbioru w lipcu wrzucamy odpady:
nadmiar odpadów wystawiamy w dniu odbioru
wg nowego harmonogramu:
SUCHE METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

SUCHE

METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE
w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
- PAPIER PAPIER PAPIER w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  PAPIER, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
MOKRE POZOSTAŁOŚCI
PO SEGREGOWANIU
MOKRE POZOSTAŁOŚCI
PO SEGREGOWANIU
w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
- BIO BIO BIO w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  BIO, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
SZKŁO SZKŁO (bez zmian) SZKŁO SZKŁO w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  SZKŁO, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
ZIELONE ZIELONE (bez zmian) ZIELONE ZIELONE w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  ZIELONE, limitowany odbiór 1 worka na miesiąc (tylko otrzymany wraz z nowym harmonogramem dedykowany worek oznaczony indywidualnym kodem QR)

* w zależności od rodzaju nieruchomości system pojemnikowy lub workowy - więcej zobacz tu

UWAGA! Jeżeli nie wystawili Państwo do odbioru odpadów SUCHYCH lub MOKRYCH w ostatnim terminie czerwca (np. z powodu urlopu) i pojemnik nie został oklejony nową nazwą frakcji, proszę od 1 lipca uzupełniać zawartość tych pojemników segregując już wg nowych zasad (tj. do pojemnika na MOKRE wrzucać POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, a do pojemnika na SUCHE wrzucać METALE I TWORZYWA SZTUCZNE. Resztki kuchenne proszę wrzucać do pojemnika na BIO, a odpady papieru i kartonu do osobnego worka na PAPIER. Tak zebrane odpady proszę wystawić do odbioru zgodnie z nowym harmonogramem. Nadmiar niemieszczący się w posiadanych pojemnikach/workach* należy wystawić we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce).

UWAGA! Pojemniki o poj. 120 l na BIO podstawiane były najpóźniej przy ostatnim odbiorze odpadów MOKRYCH w czerwcu. Jeżeli nie otrzymali jeszcze Państwo pojemnika na BIO (ponieważ np. nie wystawili Państwo wtedy odpadów MOKRYCH do odbioru), proszę zgłosić to na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Częstotliwość odbioru odpadów z posesji danego typu została określona w aktach prawa miejscowego (zobacz)

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, A TAKŻE SZEREGOWEJ, JEŻELI ODPADY NIE SĄ GROMADZONE WE WSPÓLNEJ ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ

a) PAPIER – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
b) SZKŁO – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
c) METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
d) BIO – 1 raz na dwa tygodnie,
e) POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU – 1 raz na dwa tygodnie,
f) POPIÓŁ – 2 razy na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia oraz 1 raz na dwa miesiące kalendarzowe w okresie od 1 maja do 30 września,
g) ODPADY ZMIESZANE – 1 raz na dwa tygodnie,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2 razy na rok kalendarzowy

W zamian za opłatę, zgodnie z aktem prawa miejscowego (zobacz),  Miasto zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki według następujących zasad:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, A TAKŻE SZEREGOWEJ, JEŻELI ODPADY NIE SĄ GROMADZONE WE WSPÓLNEJ ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ

a) Zestaw pojemników i worków do segregacji (wg stawki opłaty dla selektywnej zbiórki) albo pojemnik na odpady zmieszane (wg stawki opłaty dla nieselektywnej zbiórki):

- dla nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 3 osoby:
--jeden pojemnik 120 l lub żółty/e worek/ki o pojemności 120 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – na zasadzie „worek za worek”,
--zielony/e worek/ki o pojemności do 120 l na SZKŁO - na zasadzie „worek za worek”,
--niebieski/e worek/ki o pojemności 120 l na PAPIER - na zasadzie „worek za worek”,
--jeden pojemnik do 120 l na odpady BIO,
--jeden pojemnik 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU,
--albo jeden pojemnik 120 l na ODPADY ZMIESZANE;

Na czym polegają zmiany w segregacji - pobierz            Zasady segregacji od 1 lipca 2018 roku - pobierz

W nowym, ogólnopolskim, obowiązującym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów) od 1 lipca 2018 r. systemie gospodarowania odpadami wszystkie opady komunalne gromadzimy selektywnie według następującego schematu:

Odpady do odbioru sprzed posesji - w pięciu oddzielnych pojemnikach/workach (w zależności od rodzaju posesji):

  • SZKŁO, czyli opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego, powstające w gospodarstwach domowych.
  • PAPIER, czyli odpady z papieru, makulatura i karton.
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, czyli surowce wtórne  z metalu, plastiku, folii i innych tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po napojach czy kartony po mleku), które zostaną dosortowane na poszczególne rodzaje tworzyw (PET z podziałem na kolory, PE, PP, HDPE, LDPE, PS, tetrapack, metale żelazne, aluminium itd.) na nowoczesnej linii sortowniczej.
  • BIO, czyli odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w szczególności resztki jedzenia, zużyte papierowe serwetki i ręczniki kuchenne oraz drobne rośliny doniczkowe (które trafią prosto do przemysłowej kompostowni), za wyjątkiem odpadów zielonych z ogrodu.
  • POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, czyli te, które nie mogą trafić do pozostałych pojemników, w szczególności zużyte środki higieniczne (pampersy, podpaski itp.), żwirek z domowej hodowli zwierząt (np. kota, chomika) wraz z ich odchodami, popiół z papierosów wraz z niedopałkami, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, a także: ceramika, fajans, szkło kryształowe, okularowe, drobne akcesoria i przybory domowe z drewna, skóry, gumy (np. drewniane zabawki, klocki, kredki, farbki szkolne, gumki, piłki, koszyki wiklinowe, buty, paski skórzane oraz drobne tekstylia, za wyjątkiem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. lakiery, rozpuszczalniki, gaz), elektrośmieci, baterii oraz innych odpadów, które należy oddawać do PSZOK

Dodatkowo, jeżeli powstają: 

W celu wsparcia potrzeb Mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami zielonymi, Miasto Bielsko-Biała już trzeci rok użycza bezpłatnie kompostowniki - narzędzie do skutecznego, ekonomicznego i co najważniejsze, najbardziej ekologicznego sposobu zagospodarowania odpadów zielonych z przydomowych ogrodów. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem Mieszkańców. Dotąd wydano Mieszkańcom Bielska-Białej ponad 2,5 tysiąca sztuk kompostowników. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do złożenia wniosku o użyczenia kompostownika. Do rozdania w tym roku zostało jeszcze tylko kilkanaście sztuk. 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków:

Aby skorzystać z Programu, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej do Biura ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5, pok. 401gdzie będzie można wypełnić na miejscu i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika.
Wzór wniosku będzie również można pobrać ze strony internetowej www.czystemiasto.bielsko-biala.pl

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania liczby kompostowników.
Decyduje kolejność zgłoszeń prawidłowo wypełnionych wniosków.

Po weryfikacji wniosków wnioskujący zostaną poinformowani telefonicznie o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika.

Wniosek o użyczenie kompostownika do pobrania (wersja spełniająca wymogi RODO) wersja pdf »

Kompostowniki użyczane będą nieodpłatnie na trzy lata, po tym okresie przejdą na własność użytkownika.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe formularze wniosków o użyczenie kompostownika.

Wniosek o użyczenie kompostownika wersja pdf »

Uprzejmie informujemy, że w związku z nadchodzącymi z dniem 1 lipca zmianami zasad segregacji odpadów, Wykonawca usługi odbioru odpadów - SUEZ Bielsko-Biała S.A., rozpoczął dostarczanie pojemników i dostosowywanie dotychczasowych pojemników do gromadzenia nowych frakcji odpadów.  Ma to miejsce podczas odbioru odpadów MOKRYCH, dlatego prosimy o wystawianie pojemników przed poseseję w terminie odbioru, nawet jeśli nie ma w nich odpadów.

 

Zasady zmiany pojemników:
Na posesje dostarczane są dodatkowe pojemniki 120L na odpady BIO.
Równocześnie na pojemnikach MOKRE 120L zostają przeklejone etykiety o nazwie POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU. Jeżeli mieszkańcy posiadają pojemnik 240L na odpady MOKRE, wówczas zostają one wymienione na pojemnik o pojemności 120l.

Segregacja w okresie przejściowym (nie później niż do 30 czerwca 2018 r.) :
Odpady MOKRE (gromadzone według dotychczasowych zasad) wrzucamy do pojemnika na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, a jeżeli odpadów MOKRE jest więcej ponad stan pojemnika (dotyczy mieszkańców, którym dokonano zmiany na pojemnik o mniejszej pojemności) nadwyżkę wrzucamy do pojemnika na BIO - w okresie od podstawienia pojemnika na BIO do ostatniego terminu odbioru w czerwcu.
Od 1 lipca segregujemy według nowych zasad. Nowe zasady segregacji -  przejdź tutaj

O zmianach w pojemnikach i workach na inne frakcje (PAPIER, SZKŁO, METALE i TWORZYWA SZTUCZNE) oraz sposobie gromadzenia w okresie przejściowym zamieścimy informację wkrótce.

 

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.3063.2018.GO z dnia 5 kwietnia 2018 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej w sprawie:

1. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
2. w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowadzona w okresie od 16 kwietnia 2018 r. do 22 kwietnia 2018 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 28 kwietnia 2018 r.

W dniach od 3 kwietnia do 5 czerwca 2018 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. przeprowadzać będzie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na terenie naszego miasta odbędą się 32 zbiórki w wyznaczonych miejscach. W miejscu zbiórki zostanie podstawiony specjalny samochód, w którym pracownicy firmy SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. w podanych godzinach będą przyjmowali elektrośmieci.

Harmonogram zbiórek »