W związku ze stwierdzonymi przypadkami pogryzienia przez psy pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne prosimy o bezwzględne stosowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania psów i innych zwierząt domowych (określonych w § 18 Regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie miasta Bielska – Białej – tekst poniżej), a w czasie odbioru odpadów komunalnych z terenu posesji o umożliwienie pracownikom Spółki bezpiecznego odbioru odpadów lub zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej miejsca odbioru tychże odpadów na „przed nieruchomością” i każdorazowego wystawiania pojemników przed posesję w terminach zgodnych z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

W dniu 20 czerwca 2017 r. Radni Rady Miejskiej w Bielsku – Białej podjęli dwie uchwały
dot. gospodarowania odpadami: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej (pobierz uchwałę) oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pobierz uchwałę).

Konkursy pod nazwą "WIOSENNE PORZĄDKI W OGRODZIE - KOMPOSTOWNIK W MODZIE" (skierowany do przedszkoli), "STOP DZIKIM WYSYPISKOM" oraz "Odpady niebezpieczne do PSZOK koniecznie" (skierowany do szkół podstawowych) zostały rozstrzygnięte. Celem konkursów było podniesienie edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych oraz promowanie selektywnego zbierania odpadów.
 

1 kwietnia 2017 r. w Centrum Handlowym SARNI STOK przy ul. Sarni Stok 2 odbyła się kolejna edycja akcji „Drzewko za Surowce”. Fundacja Ekologiczna Arka wraz z Zakładem Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach  zbierała surowce wtórne, takie jak makulatura, puszki aluminiowe, butelki PET i szklane, w zamian za które mieszkańcy miasta Bielska-Białej otrzymywali sadzonki drzew oraz kwiatów ogrodowych.

Informujemy, że w dniu 14.04.2017 r. Biuro Obsługi Klienta SUEZ Bielsko-Biała S.A. czynne będzie do godziny 12:00. W sprawach nie cierpiących zwłoki możliwy będzie kontakt pod numerem telefonu 571 232 625. Telefon będzie obsługiwany od godziny 12:00 do 15:00.