Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2337) pobierz(PDF) », od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

W związku z awarią samochodów SITA ZOM S.A., w najbliższą sobotę 03.09.2016 r. Spółka realizować będzie odbiór odpadów suchych, mokrych oraz szkła z niektórych punktów odbioru zaplanowanych na 02.09.2016 r. (piątek)
Wykaz ulic  wraz z informacją w sprawie
przesunięcia terminu w odbiorze odpadów został zamieszczony na stonie SITA ZOM S.A. 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
W związku z przejściowymi utrudnieniami w odbiorze odpadów przez SITA ZOM S.A., w najbliższą sobotę 27.08.2016 r. Spółka realizować będzie odbiór odpadów suchych, mokrych oraz szkła z niektórych punktów odbioru.
Wykaz ulic  wraz z informacją w sprawie
przesunięcia terminu w odbiorze odpadów został zamieszczony na stonie SITA ZOM S.A. 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmianę harmonogramu 06.08.2016 r. zostanie zrealizowany dodatkowy odbiór odpadów suchych z poniższych posesji.

DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW SUCHYCH 

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, OD DNIA 1 LIPCA 2016 R. BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NOWE WZORY DEKLARACJI.