W okresie od 3 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórki elektrośmieci. Na terenie naszego miasta w wybrane wtorki i czwartki w godzinach od 16:00 do 20:00 odbędą się 32 zbiórki w wyznaczonych miejscach.

Harmonogram zbiórek
Pobierz tutaj

W wyniku przeprowadzonego w 2016 r. Programu bezpłatnego użyczania kompostowników mieszkańcom Bielska-Białej użyczono 2057 kompostowników.

W 2017 r. zakupiono 915 kompostowników. Do tej pory wydano 573 kompostowniki.
Do rozdysponowania pozostały 342 kompostowniki. Wnioski przyjmowane są w Biurze ds. Gospodarki Odpadami w trybie ciągłym i na bieżąco weryfikowane celem jak najszybszego przygotowania umowy i wydania kompostownika właścicielowi nieruchomości.

W związku ze stwierdzonymi przypadkami pogryzienia przez psy pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne prosimy o bezwzględne stosowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania psów i innych zwierząt domowych (określonych w § 18 Regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie miasta Bielska – Białej – tekst poniżej), a w czasie odbioru odpadów komunalnych z terenu posesji o umożliwienie pracownikom Spółki bezpiecznego odbioru odpadów lub zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej miejsca odbioru tychże odpadów na „przed nieruchomością” i każdorazowego wystawiania pojemników przed posesję w terminach zgodnych z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

W dniu 20 czerwca 2017 r. Radni Rady Miejskiej w Bielsku – Białej podjęli dwie uchwały
dot. gospodarowania odpadami: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej (pobierz uchwałę) oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pobierz uchwałę).

Konkursy pod nazwą "WIOSENNE PORZĄDKI W OGRODZIE - KOMPOSTOWNIK W MODZIE" (skierowany do przedszkoli), "STOP DZIKIM WYSYPISKOM" oraz "Odpady niebezpieczne do PSZOK koniecznie" (skierowany do szkół podstawowych) zostały rozstrzygnięte. Celem konkursów było podniesienie edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych oraz promowanie selektywnego zbierania odpadów.
 

1 kwietnia 2017 r. w Centrum Handlowym SARNI STOK przy ul. Sarni Stok 2 odbyła się kolejna edycja akcji „Drzewko za Surowce”. Fundacja Ekologiczna Arka wraz z Zakładem Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach  zbierała surowce wtórne, takie jak makulatura, puszki aluminiowe, butelki PET i szklane, w zamian za które mieszkańcy miasta Bielska-Białej otrzymywali sadzonki drzew oraz kwiatów ogrodowych.

Informujemy, że w dniu 14.04.2017 r. Biuro Obsługi Klienta SUEZ Bielsko-Biała S.A. czynne będzie do godziny 12:00. W sprawach nie cierpiących zwłoki możliwy będzie kontakt pod numerem telefonu 571 232 625. Telefon będzie obsługiwany od godziny 12:00 do 15:00.

Przypominamy, że od 1 lutego 2017 r. ruszyła II edycja programu bezpłatnego użyczania kompostowników. Program dotyczy nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych na terenie Bielska-Białej, dla których złożona jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby skorzystać z Programu, należy zgłosić się do Urzędu Miasta w Bielsku-Białej do Biura ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5, pok. 401, gdzie można wypełnić na miejscu i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania liczby kompostowników. Decyduje kolejność zgłoszeń prawidłowo wypełnionych wniosków.

1 kwietnia w godzinach 9.00-17.00 na parkingu Centrum Handlowego Sarni Stok odbędzie się akcja  „Drzewko za surowce”.

To okazja do pozbycia się makulatury, aluminium, szkła czy elektrośmieci i otrzymania w zamian sadzonki drzew lub kwiatów. Dodatkowo środki ze sprzedaży surowców uzyskanych w trakcie zbiórki, zostaną przekazane na organizowaną przez Fundację Ekologiczną Arka akcję Rower Pomaga, której celem jest zakup rowerów dla podopiecznych świetlic środowiskowych.


W okresie od 4 kwietnia do 8 czerwca 2017 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórki elektrośmieci. Na terenie naszego miasta w wybrane wtorki i czwartki w godzinach od 16:00 do 20:00 odbędą się 34 zbiórki w wyznaczonych miejscach.

Harmonogram zbiórek - POBIERZ TUTAJ »