Przypominamy, że od 1 lutego 2017 r. ruszyła II edycja programu bezpłatnego użyczania kompostowników. Program dotyczy nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych na terenie Bielska-Białej, dla których złożona jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby skorzystać z Programu, należy zgłosić się do Urzędu Miasta w Bielsku-Białej do Biura ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5, pok. 401, gdzie można wypełnić na miejscu i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania liczby kompostowników. Decyduje kolejność zgłoszeń prawidłowo wypełnionych wniosków.

1 kwietnia w godzinach 9.00-17.00 na parkingu Centrum Handlowego Sarni Stok odbędzie się akcja  „Drzewko za surowce”.

To okazja do pozbycia się makulatury, aluminium, szkła czy elektrośmieci i otrzymania w zamian sadzonki drzew lub kwiatów. Dodatkowo środki ze sprzedaży surowców uzyskanych w trakcie zbiórki, zostaną przekazane na organizowaną przez Fundację Ekologiczną Arka akcję Rower Pomaga, której celem jest zakup rowerów dla podopiecznych świetlic środowiskowych.


W okresie od 4 kwietnia do 8 czerwca 2017 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórki elektrośmieci. Na terenie naszego miasta w wybrane wtorki i czwartki w godzinach od 16:00 do 20:00 odbędą się 34 zbiórki w wyznaczonych miejscach.

Harmonogram zbiórek - POBIERZ TUTAJ »

18 marca 2017 roku w godzinach od 9 do 17 po raz kolejny Biuro Gospodarki Odpadami wraz ZGO S.A.i Fundacją Ekologiczną Arka zorganizują na terenie nowego PSZOK przy ul. Straconki 1 akcję „Torba za surowce”.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw pobierz(PDF) », od dnia 1 marca 2017 r. obowiązują nowe wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji.Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

Druk pełnomocnictwa upoważniającego do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  można pobrać ze strony http://www.czystemiasto.bielsko-biala.pl/zanim-podpiszesz-deklaracje.