Konkurs pod nazwą „DOBRE RADY – KOMPOSTUJ ODPADY” skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Bielska-Białej.

ZMIANY W SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH:

Nadal obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem na dwie frakcje:

  • MOKRE, czyli odpady ulegające biodegradacji,
  • SUCHE, czyli surowce wtórne i pozostałe odpady, które można wrzucać do pojemników przydomowych.

Dodatkowo w osobnym pojemniku gromadzimy POPIÓŁ, którego nie można zalewać wodą.

 

UWAGA!Od 1 stycznia 2015 r. do pojemnika na odpady MOKRE nie można wrzucać odpadów zielonych – trawy, liści, gałęzi.

Wszystkich mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Bielska-Białej uprzejmie informujemy, że odbiór odpadów komunalnych wykonywany będzie przez dotychczasowego Wykonawcę.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem, wydrukiem oraz dostarczeniem harmonogramów. Do czasu ich otrzymania prosimy Państwa o posługiwanie się tymczasowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, który znaleźć można na stronie internetowej SITA ZOM S.A. pod adresem http://www.sita.bielsko.pl/harmonogram-odbioru-odpadow#bielsko-biala.

Tegoroczna Akcja „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Turysto! Szanuj Środowisko!” ruszyła już w kwietniu, ale jej kulminacja odbędzie się w dniach 19-21 września 2014 r.

 

Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązują nowe stawki miesięcznej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym właściciele nieruchomości zobowiązani byli do złożenia nowej deklaracji z nową stawką opłaty.
Prosimy, aby wszyscy właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnili wskazanego obowiązku, niezwłocznie złożyli przedmiotowe deklaracje.

1. KTO JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Od dnia 1 lipca 2014 r. na terenie Miasta Bielska-Białej obowiązywały będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,

W dniu 4 lutego 2014 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę, która umożliwi właścicielom nieruchomości składanie elektronicznych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała wchodzi w życie w dniu
28 lutego 2014 r.


 

UWAGA!

 

Od dnia 14 stycznia 2014 r. obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Formularze deklaracji dostępne są w zakładce „zanim podpiszesz deklaracje”.

Stosownie do pisma nr WA-4011/9/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r., informujemy że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą nr 147/IX/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. stwierdziła nieważność uchwały nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018”.