Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać bezpłatnie:

  • do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Bielska-Białej (ul. Krakowska 315d i ul. Straconki 1),
  • do czerwonych pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta – wszystkie lokalizacje można znaleźć na: https://elektrycznesmieci.pl/wykaz-pojemnikow/
  • w ramach mobilnych zbiórek elektroodpadów organizowanych przez Miasto na wiosnę i jesień.

 

Dodatkowo MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. uruchomiło dla mieszkańców Bielska-Białej darmowy odbiór dużego sprzętu AGD i RTV z nieruchomości.

Zgłoszenia odbioru elektroodpadów można dokonać albo telefonicznie, albo za pośrednictwem elektronicznego formularza. Sprzęt będzie odebrany do 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Oddawany sprzęt musi być kompletny.

Przy okazji odbioru dużego elektrosprzętu oddać można również mniejsze elektroodpady.

Grafika elektroodpady