Miasto Bielsko-Biała idąc z duchem czasu, a także w kierunku idei zero waste 16 lutego 2022 r. zawarło umowę z Trafin Oil PL Sp. z o.o., której zadaniem będzie dostarczenie pojemników na zużyty olej jadalny, a także ich obsługa.

W ramach projektu selektywnie zbieranie będą wszystkie oleje jadalne i tłuszcze, których używamy w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy, że wlejemy zużyte oleje do dowolnej butelki PET i  zaniesiemy ją do jednego z pojemników przeznaczonych do segregacji oleju. Pamiętajmy, aby butelka była odpowiednio zabezpieczona.

Olej zatyka zarówno rury w domu, jak i w całej sieci kanalizacyjnej. Usuwanie usterek spowodowanymi olejem w rurach, może być bardzo czasochłonne i kosztowne. Co więcej – oleje i tłuszcze nie są całkowicie usuwane w oczyszczalniach ścieków.

Oczyszczony i poddany recyklingowi olej ponownie staje się cennym surowcem do dalszego przetwórstwa przemysłowego. Służy jako dodatek do biopaliw drugiej generacji lub jako surowiec do produkcji paliwa lotniczego pochodzącego wyłącznie z recyklingu. Jeśli poddajemy recyklingowi olej, zmniejsza się konieczność uprawy nasion oleistych do celów przemysłowych, ponieważ jeden olej jest używany dwukrotnie. Wreszcie, proces ten oszczędza CO2.

Należy wspomnieć, że pojemniki służące do selektywnej zbiórki zużytych olei jadalnych są cały czas dostępne w dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

Lokalizacje pojemników: https://www.segregujolej.pl/mapa/

 ELEKTROODPADY

Olej jadalny